கிணறுகள் ஏன் வட்டமாக மட்டுமே உள்ளன தெரியுமா..?

கிணறு ஏன் சதுரமாகவோ, முக்கோணமாகவோ அல்லது அறுகோணமாகவோ இல்லை என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா?

HIGHLIGHTS

கிணறுகள் ஏன் வட்டமாக மட்டுமே உள்ளன தெரியுமா..?
X

உண்மையில், கிணற்றின் வட்ட வடிவத்திற்குப் பின்னால் ஒரு ஆச்சரியமான காரணம் இருக்கிறது. இதற்கு பின் மிகப்பெரிய அறிவியல் காரணமும் உள்ளது. சுற்று கிணறுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள மிகப்பெரிய காரணம் இதுதான்:

வட்டக் கிணறுகள் மிகவும் வலிமையான அடித்தளத்தை கொண்டது. இதற்கு மிகப் பெரிய காரணம், ஒரு வட்டக் கிணற்றில் மூலைகள் இல்லாததால் இது கிணற்றைச் சுற்றியுள்ள நீரின் அழுத்தத்தை சமமாக வைத்திருக்கும்.

அதேசமயம், கிணறு வட்டமாக இல்லாமல் சதுரமாக இருந்தால், நான்கு மூலைகளிலும் தண்ணீர் அழுத்தம் இருக்கும். இதனால் கிணறு நீண்ட காலம் நீடிக்காது. கூடுதலாக, சரிவு அபாயமும் கணிசமாக அதிகரிக்கும். இதனால் தான் உலகம் முழுவதும் கிணறுகள் வட்ட வடிவில் உருவாக்கப்படுகின்றன.

கிணறுகள் தலைமுறைகள் தாண்டி இருப்பதற்கு காரணமும் வட்ட வடிவில் இருப்பதால் தான். அதாவது ஒரு வட்டக் கிணற்றில் சீரான அழுத்தம் இருப்பதால், மண் சரிவதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு.

கிணறு வட்டமாக இருப்பதற்கு மற்றொரு காரணம், சதுர அல்லது முக்கோண கிணற்றை விட வட்டமான கிணற்றை வடிவமைப்பது மிகவும் எளிதானது. ஏனெனில் கிணறு என்பது பொதுவாக தோண்டுவதன் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது மற்றும் வட்ட வடிவில் தோண்டுவதன் மூலம் கிணறு அமைப்பது மிகவும் எளிதானது என்பதும் ஒரு காரணம்.

சில மிகப் பெரிய பண்ணை கிணறுகள் மேல்புறம் சதுரமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தலும் நீர் ஊறும் உட்பகுதி மூலைகள் அற்று வட்டவடிவமாகவே அமைந்திருக்கும்.

இப்போது புரிகிறதா.. ஏன் கிணறுகள் வட்ட வடிவில் மட்டுமே உள்ளன என்று..?

Updated On: 13 Feb 2024 5:15 AM GMT

Related News