சினிமா

சினிமா

சுப்ரமணியபுரம் படத்தில் நடித்திருந்தால் இவரின் பாதை மாறியிருக்குமோ?

சுப்ரமணியபுரம் படத்தில் நடித்திருந்தால் இவரின் பாதை மாறியிருக்குமோ என ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர்.

சுப்ரமணியபுரம் படத்தில் நடித்திருந்தால் இவரின் பாதை மாறியிருக்குமோ?