/* */

You Searched For "#BARC"

வழிகாட்டி

மும்பையில் உள்ள பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் Scientific Officer

இந்திய அணுசக்தி கழகத்தின் கீழ் இயங்கும், மும்பையில் உள்ள பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் Scientific Officer பணிக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

மும்பையில் உள்ள பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் Scientific Officer பணிகள்