/* */

எனக்காக பிறந்தவளுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து..!

அன்பு மனைவிக்கு உன் அன்பில் நான் திளைத்து மகிழ்ந்திருக்கிறேன். உன் பிறந்தநாளை கொண்டாட நான் தயாராக இருக்கிறேன். இந்த நாள் உனக்கும் எனக்குமான நாள்.

HIGHLIGHTS

எனக்காக பிறந்தவளுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து..!
X

my wife birthday wishes tamil-எனது மனைவிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து (கோப்பு படம்)

My Wife Birthday Wishes Tamil

மனைவி என் இதயத் துடிப்பு. அவள் இல்லாமல் என் மூச்சு இல்லை. எனது நம்பிக்கையின் ஊற்று. என் சுவாசத்தின் காற்று. அன்பே என் வாழ்க்கைக்கு காட்டினாய் நல்வழி. அதனால் நீயே என் வாழ்க்கைக்கான ஒளி. உன்னை சந்தித்த நாள் முதலாய் நான் நானாக இல்லை. நீயாகவே இருக்கிறேன். நீ இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு பாலைவனம். நீ இருந்தால் மட்டுமே எனக்கு வசந்த காலம். இல்லையெனில் எனக்கு கசந்த காலம்.

My Wife Birthday Wishes Tamil

உனது பிறந்தநாளில் உன்னை வாழ்த்துவதில் பெருமை கொள்கிறேன். ஏனெனில் நீ எனக்காகப் பிறந்தவள். இதோ எனது இதய தேவதைக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் :

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், என் அன்பே! (Happy birthday, my love!)

உன்னைப் போல் ஒரு அற்புதமான மனைவியை பெற்ற நான் என் வாழ்க்கைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரம். (To have a wonderful wife like you is the greatest blessing in my life.)

என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளையும் நீ பிரகாசமாக்குகிறாய். (You brighten every day of my life.)

உன்னுடைய புன்னகை என் இதயத்தை உருக்குகிறது. (Your smile melts my heart.)

நீ இல்லாமல் என் வாழ்க்கை முழுமையடையாது. (My life is incomplete without you.)


My Wife Birthday Wishes Tamil

உன்னுடன் கழித்த ஒவ்வொரு நிமிடமும் விலைமதிப்பற்றது. (Every moment spent with you is precious.)

நீ எனக்கு அளித்த அன்பும் ஆதரவும் என்னை ஒரு சிறந்த மனிதனாக மாற்றியுள்ளது. (Your love and support have made me a better man.)

என் அன்பான மனைவிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். (Happy birthday to my dear wife.)

நீ என் வாழ்க்கையில் வந்ததிலிருந்து, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கொண்டாட்டம்தான். (Since you came into my life, every day has been a celebration.)

உன் பிறந்தநாளில், என் அன்பையும், நன்றியையும் வெளிப்படுத்த வார்த்தைகள் போதாது. (Words are not enough to express my love and gratitude on your birthday.)

My Wife Birthday Wishes Tamil

உன்னுடைய அன்பும், கருணையும், புரிதலும் என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. (Your love, kindness, and understanding amaze me.)

உன்னுடன் கழித்த ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய சாகசம். (Every day with you is a new adventure.)

நீ என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பரிசு. (You are the greatest gift in my life.)

உன்னை என் மனைவியாக பெற்றதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன். (I am proud to have you as my wife.)

நீ என் வாழ்வின் ஒளி, என் அன்பின் கதிர். (You are the light of my life, the ray of my love.)

My Wife Birthday Wishes Tamil


என் இதயத்தின் அரசிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்! (Happy birthday to the queen of my heart!)

உன்னுடைய சிரிப்பு என்னை மயக்குகிறது, உன் குரல் என்னை அமைதிப்படுத்துகிறது. (Your laughter enchants me, your voice soothes me.)

என் அன்பே, உன்னை நான் எவ்வளவு நேசிக்கிறேன் என்பதை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. (My love, I cannot describe how much I love you.)

என் வாழ்க்கையில் நீ வந்ததற்கு நன்றி. (Thank you for coming into my life.)

உன் பிறந்தநாள் என் வாழ்வின் மிக முக்கியமான நாள். (Your birthday is the most important day of my life.)

My Wife Birthday Wishes Tamil

உன்னைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் என் இதயம் துள்ளிக் குதிக்கிறது. (My heart skips a beat every time I see you.)

என் அன்பான மனைவிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். நீ எப்போதும் என் வாழ்க்கையில் ஒளியாக இருப்பாய். (Happy birthday to my dear wife. You will always be the light in my life.)

என் அன்புக்குரியவளே, உன்னை நான் எப்போதும் நேசிப்பேன். (My dearest, I will always love you.)

நீ இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கையை நான் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. (I cannot imagine a life without you.)

My Wife Birthday Wishes Tamil


உன்னுடைய அன்பு என்னை பலப்படுத்துகிறது, உன்னுடைய ஆதரவு என்னை தைரியப்படுத்துகிறது. (Your love strengthens me, your support emboldens me.)

நீ என் வாழ்க்கையில் சூரியனைப் போன்றவள், எப்போதும் என்னை উষ্ণப்படுத்துகிறாய். (You are like the sun in my life, always warming me.)

உன்னுடைய அன்பும் அக்கறையும் என் வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக மாற்றியுள்ளது. (Your love and care have turned my life into heaven.)

நீ என் வாழ்க்கையின் மிக அழகான பூ. (You are the most beautiful flower in my life.)

உன் பிறந்தநாளில், நான் உனக்கு என் அன்பையும், மரியாதையையும், நன்றியையும் தெரிவித்துக்

கொள்கிறேன். (On your birthday, I offer you my love, respect, and gratitude.)

My Wife Birthday Wishes Tamil

உன்னுடன் கழித்த ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வரம். (Every day spent with you is a blessing.)

நீ என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய சாதனை. (You are my life's greatest achievement.)

உன்னுடைய புன்னகை உலகின் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் மறக்கடிக்கிறது. (Your smile makes me forget all the problems in the world.)

என் இதயத்தின் துடிப்பு, என் அன்பான மனைவிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். (Happy birthday to the beat of my heart, my loving wife.)

நீ என் வாழ்வில் வந்ததிலிருந்து, என் வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதாக மாறியுள்ளது. (Since you came into my life, my life has become meaningful.)

My Wife Birthday Wishes Tamil


உன்னைப் போன்ற ஒரு அற்புதமான மனைவியை பெற்று இருப்பது என்பது நான் என் வாழ்க்கையில் செய்த அதிர்ஷ்டம். (I am lucky to have such a wonderful wife like you.)

நீ இல்லாமல் என் வாழ்க்கை வெறுமையாக இருக்கும். (My life would be empty without you.)

உன்னை நான் எப்போதும் நேசிப்பேன், என் அன்பே. (I will always love you, my love.)

நீ என் வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தையும், அன்பையும், அர்த்தத்தையும் கொண்டுவந்தாய். (You brought joy, love, and meaning into my life.)

உன்னை என் மனைவியாக பெற்றதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன். (I am proud to have you as my wife.)

My Wife Birthday Wishes Tamil

உன்னுடைய அன்பும், கருணையும் என் வாழ்க்கையை சிறப்பாக மாற்றியுள்ளது. (Your love and kindness have made my life better.)

என் இனிய மனைவிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். (Happy birthday to my sweet wife.)

நீ என் வாழ்க்கையில் சந்திரனைப் போன்றவள், எப்போதும் என்னை அமைதிப்படுத்துகிறாய். (You are like the moon in my life, always calming me.)

உன்னுடைய அன்பும் ஆதரவும் என்னை ஒரு சிறந்த மனிதனாக மாற்றியுள்ளது. (Your love and support have made me a better man.)

நீ இல்லாமல் என் வாழ்க்கை முழுமையடையாது. (My life is incomplete without you.)


My Wife Birthday Wishes Tamil

என் அன்பான மனைவிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்! உன்னை நான் என்றென்றும் நேசிப்பேன். (Happy birthday to my dear wife! I will love you forever.)

உன்னுடைய புன்னகை என்னை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறது. (Your smile fills me with joy.)

நீ என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பரிசு. (You are the greatest gift in my life.)

உன்னுடைய அன்பும், கருணையும், புரிதலும் என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. (Your love, kindness, and understanding amaze me.)

என் இனிய மனைவிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். நீ எப்போதும் என் இதயத்தில் இருப்பாய். (Happy birthday to my sweet wife. You will always be in my heart.)

என் அன்பான மனைவிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். நீ என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம். (Happy birthday to my dear wife. You are the greatest luck of my life.)

Updated On: 16 May 2024 10:26 AM GMT

Related News

Latest News

 1. அரசியல்
  செல்லூர் ராஜூ நகர்வின் பின்னணி என்ன?
 2. தேனி
  என்னை தாண்டி தொட்டுப்பார்...! பிரதமர் மோடி ஆவேசம்....!
 3. தேனி
  விபத்தில் அதிபர் மரணம்...இனி என்ன ஆகும் ஈரான்?
 4. திருத்தணி
  முருகன் கோவிலில் ரஜினிகாந்தின் மகள் ஐஸ்வர்யா சாமி தரிசனம்!
 5. திருவள்ளூர்
  திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு!
 6. பொன்னேரி
  பள்ளி வாகனங்களை வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள் ஆய்வு
 7. மாதவரம்
  பாடியநல்லூரில் புத்த பூர்ணிமா விழா
 8. ஈரோடு
  கொடிவேரி தடுப்பணையில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதி
 9. கலசப்பாக்கம்
  விவசாயிகள் நீர்ப்பாசனத் துறை அலுவலகத்தை முற்றுகை
 10. கும்மிடிப்பூண்டி
  பெரியபாளையத்தில் 108 பெண்கள் பால்குடம் ஊர்வலம்