/* */

குளித்தலை

கரூர்

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட...

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வகுப்புகள் பொது பார்வையாளர் முன்னிலையில் நடத்தப்பட்டது.

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி
கரூர்

கரூர் தொகுதியில் வீட்டிலிருந்தபடியே வாக்களித்த 85 வயது முதியோர்கள்

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வீட்டிலிருந்தபடியே 85 வயது முதியோர்கள் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

கரூர் தொகுதியில் வீட்டிலிருந்தபடியே வாக்களித்த 85 வயது முதியோர்கள்
கரூர்

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி 54 வேட்பாளர்களின் பெயர் புகைப்படத்துடன் இங்கே

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி 54 வேட்பாளர்களின் பெயர் புகைப்படத்துடன் இங்கே பதிவிடப்பட்டு உள்ளது.

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி 54 வேட்பாளர்களின் பெயர் புகைப்படத்துடன் இங்கே
கரூர்

கரூர் எம்பி தொகுதியில் இதுவரை ரூ1.35 கோடி பணம் பரிசு பொருள் பறிமுதல்

கரூர் எம்பி தொகுதியில் இதுவரை ரூ1.35 கோடி பணம் பரிசு பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரூர் எம்பி தொகுதியில் இதுவரை ரூ1.35 கோடி பணம் பரிசு பொருள் பறிமுதல்
கரூர்

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி பொது பார்வையாளர் ராகுல் அசோக் ரெக்காவர்

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி பொது பார்வையாளர் ராகுல் அசோக் ரெக்காவர் வருகை தந்து ஆலோசனை நடத்தி உள்ளார்.

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி பொது பார்வையாளர் ராகுல் அசோக் ரெக்காவர்
கரூர்

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு முதல் கட்ட...

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு முதல் கட்ட பயிற்சி வகுப்பு இன்று நடைபெற்றது.

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு முதல் கட்ட பயிற்சி
கரூர்

கரூர் தொகுதியில் கணினி மூலம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள்...

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் கணினி மூலம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணி நடைபெற்றது.

கரூர் தொகுதியில் கணினி மூலம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு