/* */

ராதாபுரம்

பாளையங்கோட்டை

நெல்லை மாவட்டத்தில் இன்றைய காய்கறி விலை

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை மகாராஜ நகர் உழவர் சந்தை காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் விலை தெரிந்துக் கொள்வோம்.

நெல்லை மாவட்டத்தில் இன்றைய காய்கறி விலை