நெல்லை மாவட்டத்தில், அணைகளின் இன்றைய நீர்மட்டம்

நெல்லை மாவட்டத்தில், அணைகளின் இன்றைய நீர்மட்டம்

காரையாறு அணை (கோப்பு படம்)

நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பொதுப்பணி துறை சார்பில், மாவட்டத்தில் உள்ள அணைகளின் நீர் இருப்பு குறித்த தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்

நாள் : 18-09-2023

பாபநாசம்

உச்சநீர்மட்டம் : 143.00 அடி

நீர் இருப்பு : 62.30 அடி

கொள்ளளவு:1312.70 மி.க.அடி

நீர் வரத்து : 782.569 கன அடி

வெளியேற்றம் : 704.75 கன அடி

சேர்வலாறு

உச்சநீர்மட்டம் : 156.00 அடி

நீர் இருப்பு : 75.13 அடி

கொள்ளளவு:249.90 மி.க.அடி

மணிமுத்தாறு

உச்சநீர்மட்டம்: 118.00 அடி

நீர் இருப்பு : 44.77 அடி

கொள்ளளவு:465.79 மி.க.அடி

நீர் வரத்து : 26.00 கனஅடி

வெளியேற்றம் : 5.00 கனஅடி

வடக்கு பச்சையாறு

உச்சநீர்மட்டம்: 50.00 அடி

நீர் இருப்பு: 6.75 அடி

கொள்ளளவு:9.23 மி.க.அடி

நீர் வரத்து: இல்லை

வெளியேற்றம்: இல்லை

நம்பியாறு

உச்சநீர்மட்டம்: 22.96 அடி

நீர் இருப்பு: 12.49 அடி

கொள்ளளவு:15.58 மி.க.அடி

நீர்வரத்து: இல்லை

வெளியேற்றம்: இல்லை

கொடுமுடியாறு

உச்சநீர்மட்டம்: 52.25 அடி

நீர் இருப்பு: 18.50 அடி

கொள்ளளவு:24.42 மி.க.அடி

நீர்வரத்து: இல்லை

வெளியேற்றம்: இல்லை

மழை அளவு விபரம்

ஏதும் இல்லை

Read MoreRead Less
Next Story