கங்கவள்ளி

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 43.33 அடியாக சரிவு..!
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 853 கன அடியாக அதிகரிப்பு
மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 44 அடியாக சரிவு
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 286 கன அடி..!
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 1,120 கன அடியாக அதிகரிப்பு
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 33 கன அடி அதிகரிப்பு
மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர் திறப்பு 1,500 கன அடியாக அதிகரிப்பு
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 50 கன அடியாக அதிகரிப்பு
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 27 கன அடியாக சரிவு
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 2வது நாளாக 82 கன அடியாக நீடிப்பு
சேலம்: மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 4வது நாளாக 57 கன அடியாக நீடிப்பு