You Searched For "jkkn college news latest"

குமாரபாளையம்

ஜேகேகேஎன் அல்லைடு சுகாதார அறிவியல் கல்லூரியில் இரண்டாவது கல்லூரி தின...

ஜேகேகேஎன் அல்லைடு சுகாதார அறிவியல் கல்லூரியில் இரண்டாவது கல்லூரி தின விழா நடைபெற்றது.

ஜேகேகேஎன் அல்லைடு சுகாதார அறிவியல் கல்லூரியில் இரண்டாவது கல்லூரி தின விழா
குமாரபாளையம்

JKKN பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் உலக நோயாளிகளின்...

JKKN பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் உலக நோயாளிகளின் பாதுகாப்பு தினம் நடைபெறுகிறது

JKKN பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் உலக நோயாளிகளின் பாதுகாப்பு தினம்!
குமாரபாளையம்

ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்களின் வேதியியல்: ஒரு கண்ணோட்டம்

ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்களின் வேதியியல் கண்ணோட்டம் ஜே. கே. நடராஜா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெறுகிறது.

ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்களின் வேதியியல்: ஒரு கண்ணோட்டம்
குமாரபாளையம்

ஜே கே கே நடராஜா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் தேசிய...

ஜே கே கே நடராஜா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் தேசிய மாநாடு நடைபெற்றது.

ஜே கே கே நடராஜா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் தேசிய மாநாடு