You Searched For "ginger side effects and who should never use it"

டாக்டர் சார்

இஞ்சியின் பக்க விளைவுகள் என்ன தெரியுமா? யார்?...யார்? இதனை...

ginger side effects and who should never use it இஞ்சி முற்றிலும் சாத்தியமான பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் இல்லை. பெரும்பாலான மக்கள் மிதமான அளவுகளில்...

இஞ்சியின் பக்க விளைவுகள் என்ன தெரியுமா?  யார்?...யார்? இதனை சாப்பிடக்கூடாது.....