/* */

You Searched For "#LICEmployeesUnion"

ஆற்காடு

எல்.ஐ.சி. பங்குகளை விற்பனை செய்வதை தடுக்கப் போராட்டம்

எல்ஐசி பங்குகளை தனியாருக்கு விற்பதை மக்கள் ஆதரவோடு தடுத்து நிறுத்துவோம் என காப்பீட்டுக்கழக ஊழியர் சங்க கோட்ட தலைவர் கூறினார்

எல்.ஐ.சி. பங்குகளை விற்பனை செய்வதை தடுக்கப் போராட்டம்