/* */

பிறை காணும் பெருநாளுக்கு வாழ்த்துச் சொல்வோமா..?

சகோதரத்துவமும் ஈகை குணமும் அருட்கொடையாக உலகில் நிலவிட கொண்டாடப்படும் ரமலான் பண்டிகைக்கு நமது உறவினர்கள் நண்பர்களுக்கு வாழ்த்துச்சொல்வோமா..?

HIGHLIGHTS

பிறை காணும் பெருநாளுக்கு வாழ்த்துச் சொல்வோமா..?
X

ramadan wishes in tamil words-ரம்ஜான் பெருநாள் வாழ்த்து (கோப்பு படம்)

Ramadan Wishes in Tamil Words

ரமலான் நோன்பு என்பது உடலையும் உள்ளத்தையும் தூய்மைப்படுத்தும் புனிதமான காலம். இந்த நன்னாளில், உங்கள் நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுக்கு ரமலான் வாழ்த்து சொல்ல உருக்கமான வாழ்த்துகளை இங்கே தொகுத்துள்ளோம்.

Ramadan Wishes in Tamil Words

ரமலான் வாழ்த்துகள்:

இறைவனின் அருளும், அன்பும் நிறைந்த ரமலான் நோன்பு உங்களுக்கு மன அமைதியையும், நல்வாழ்வையும் அருளட்டும்.

புனித ரமலான் நோன்பு உங்கள் வாழ்வில் இறை நெறி ஒளியை ஏற்றி, அனைத்து நலன்களையும் அருளட்டும்.

இந்த ரமலான், உங்கள் இதயத்தை நம்பிக்கையால் நிரப்பி, உங்கள் வாழ்வை மகிழ்ச்சியால் நிரப்பட்டும்.

ரமலான் மாதத்தில் நோன்பு நோற்று, உங்கள் உள்ளத்தையும் உடலையும் தூய்மைப்படுத்தி, இறைவனின் அருளைப் பெறுங்கள்.

இந்த ரமலான், உங்கள் வாழ்வில் அமைதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் செழிப்பை கொண்டு வரட்டும்.

உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து, ரமலான் நோன்பின் பலன்களை அனுபவித்து, இறைவனின் அருளைப் பெறுங்கள்.

Ramadan Wishes in Tamil Words

ரமலான் மாதத்தில் உங்கள் பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் நிறைவேறட்டும்.

உங்கள் வாழ்வில் எப்போதும் இறைவனின் அருள் நிறைந்திருக்கட்டும்.

இந்த ரமலான், உங்கள் வாழ்வில் புதிய நம்பிக்கையையும், நல்லொழுக்கத்தையும் ஏற்படுத்தட்டும்.

ரமலான் நோன்பின் பலன்களைப் பெற்று, இறைவனின் அருளைப் பெறுங்கள்.

உங்கள் வீட்டில் எப்போதும் அமைதியும், நல்லிணக்கமும் நிலைத்திருக்கட்டும்.


Ramadan Wishes in Tamil Words

இந்த ரமலான் உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும், அமைதியையும் அளிக்கட்டும்.

ரமலான் நோன்பு உங்களுக்கு மன அமைதியையும், ஆன்மீக வளர்ச்சியையும் அளிக்கட்டும்.

புனித ரமலான் நோன்பு உங்கள் இல்லத்தில் அன்பையும், அமைதியையும் நிரப்பட்டும்.

இந்த ரமலான் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கட்டும்.

உங்கள் பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் இறைவனிடம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும்.

Ramadan Wishes in Tamil Words

ரமலான் நோன்பு உங்கள் வாழ்வில் நல்லொழுக்கத்தையும், இறை பக்தியையும் வளர்க்கட்டும்.

ரமலான் மாதத்தில் உங்கள் இதயம் இறை அன்பால் நிரம்பட்டும்.

உங்கள் நோன்புப் பயணம் வெற்றிகரமாகவும், பலன் நிறைந்ததாகவும் அமையட்டும்.

ரமலான் நோன்பின் அருள்மிகு பலன்களை நீங்கள் பெற வாழ்த்துகிறேன்.

புனித ரமலான் மாதத்தில் உங்கள் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும்.

Ramadan Wishes in Tamil Words


இந்த ரமலான் உங்கள் வாழ்வில் நல்ல மாற்றங்களைக் கொண்டுவரட்டும்.

ரமலான் நோன்பு உங்கள் ஆன்மீக பயணத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையட்டும்.

இந்த ரமலான் உங்களுக்கு மன அமைதியையும், மகிழ்ச்சியையும் தரட்டும்.

ரமலான் நோன்பின் மூலம் நீங்கள் இறைவனுக்கு நெருக்கமாக செல்லட்டும்.

உங்கள் ரமலான் நோன்பு இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும்.

Ramadan Wishes in Tamil Words

இந்த ரமலான் உங்கள் வாழ்வில் அமைதியையும், நல்லிணக்கத்தையும் கொண்டுவரட்டும்.

ரமலான் நோன்பு உங்கள் வாழ்வில் நல்லொழுக்கத்தையும், இறை அன்பையும் வளர்க்கட்டும்.

இந்த ரமலான் உங்கள் இதயத்தில் நம்பிக்கையையும், நல்லெண்ணத்தையும் நிரப்பட்டும்.

ரமலான் நோன்பு உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியையும், அமைதியையும் அளிக்கட்டும்.

ரமலான் நோன்பு உங்களுக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சியையும், மன அமைதியையும் அளிக்கட்டும்.

Ramadan Wishes in Tamil Words

புனித ரமலான் நோன்பு உங்கள் இல்லத்தில் அன்பையும், அமைதியையும் நிரப்பட்டும்.

இந்த ரமலான் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கட்டும்.

உங்கள் பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் இறைவனிடம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும்.

ரமலான் நோன்பு உங்கள் வாழ்வில் நல்லொழுக்கத்தையும், இறை பக்தியையும் வளர்க்கட்டும்.

ரமலான் மாதத்தில் உங்கள் இதயம் இறை அன்பால் நிரம்பட்டும்.

Ramadan Wishes in Tamil Words


உங்கள் நோன்புப் பயணம் வெற்றிகரமாகவும், பலன் நிறைந்ததாகவும் அமையட்டும்.

ரமலான் நோன்பின் அருள்மிகு பலன்களை நீங்கள் பெற வாழ்த்துகிறேன்.

புனித ரமலான் மாதத்தில் உங்கள் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும்.

இந்த ரமலான் உங்கள் வாழ்வில் நல்ல மாற்றங்களைக் கொண்டுவரட்டும்.

ரமலான் நோன்பு உங்கள் ஆன்மீக பயணத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையட்டும்.

இந்த ரமலான் உங்களுக்கு மன அமைதியையும், மகிழ்ச்சியையும் தரட்டும்.

Ramadan Wishes in Tamil Words

ரமலான் நோன்பின் மூலம் நீங்கள் இறைவனுக்கு நெருக்கமாக செல்லட்டும்.

உங்கள் ரமலான் நோன்பு இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும்.

இந்த ரமலான் உங்கள் வாழ்வில் அமைதியையும், நல்லிணக்கத்தையும் கொண்டுவரட்டும்.

ரமலான் நோன்பு உங்கள் வாழ்வில் நல்லொழுக்கத்தையும், இறை அன்பையும் வளர்க்கட்டும்.

இந்த ரமலான் உங்கள் இதயத்தில் நம்பிக்கையையும், நல்லெண்ணத்தையும் நிரப்பட்டும்.

Ramadan Wishes in Tamil Words


ரமலான் நோன்பு உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியையும், அமைதியையும் அளிக்கட்டும்.

இறைவனின் அருளும், அன்பும் நிறைந்த ரமலான் நோன்பு உங்களுக்கு மன அமைதியையும், நல்வாழ்வையும் அருளட்டும்.

புனித ரமலான் நோன்பு உங்கள் வாழ்வில் இறை நெறி ஒளியை ஏற்றி, அனைத்து நலன்களையும் அருளட்டும்.

Updated On: 15 May 2024 2:19 PM GMT

Related News