/* */

ஆசையுடன் அப்பாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து..!

அன்புள்ள அப்பா, உங்கள் வாழ்க்கையை எங்களுக்காக வாழ்ந்த காலங்களே அதிகம். இனிமேல் உங்களுக்காக வாழும் காலங்களை நான் உருவாக்குவேன்.

HIGHLIGHTS

ஆசையுடன் அப்பாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து..!
X

birthday wishes appa in tamil-அப்பாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து. (கோப்பு கார்ட்டூன் படம்)

Birthday Wishes Appa in Tamil

இன்று உங்கள் பிறந்தநாள். நேற்றுத்தான் உங்கள் தோளில் அமர்ந்து தேரோட்டம் பார்த்ததுபோல இருக்கிறது. ஆனால் இன்று கல்லூரியில் படிக்கும் வயதில் வளர்ந்து நிற்கிறேன். இன்னும் உங்கள் தோளில் பயணித்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஓய்வு கொடுத்து நான் உழைக்கும் நாட்களுக்காக காத்திருக்கிறேன். எனது படிப்பு முடிந்து ஒரு நல்ல வேலைக்குச் செல்ல எனது திறமைகளை நீங்கள் வளர்த்துவிட்டுள்ளீர்கள். அதற்காக காலம் முழுவதும் உங்களுக்கு சேவை செய்யக் காத்திருக்கிறேன் ஆப்.

Birthday Wishes Appa in Tamil

இன்று உங்கள் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் இந்த நாள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. உங்கள் வாழ்க்கை பல அழகான கதைகளால் நிறைந்தது என்பதை நான் அறிவேன்,அப்பா. உங்களது ஒவ்வொரு கதையும் எங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பாடத்தை கற்றுக்கொடுத்துள்ளது. உங்கள் அன்பு, வழிகாட்டுதல், ஆதரவு... இவையெல்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையின் முக்கியத் தூண்கள். இந்த பிறந்தநாளில், உங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டாடும் விதமாக, அழகான வாழ்த்துகளை சமர்ப்பிக்கிறேன்.


(வாசகர்களே நீங்களும் பயன்படுத்தலாம்)

Birthday Wishes Appa in Tamil

அப்பாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து :

எங்கள் வாழ்க்கையின் ஒளிவிளக்கே, பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பலம். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உலகின் அத்தனை மகிழ்ச்சியும் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

நீங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையின் ஹீரோ! பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் அப்பா!

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையை வளமாக்கியது. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

Birthday Wishes Appa in Tamil

எங்கள் வாழ்க்கையின் வழிகாட்டியே, பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் புன்னகை எங்கள் வாழ்வின் அழகு. இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

எங்கள் இல்லத்தின் விளக்கே, பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் எங்களை எப்போதும் வழிநடத்தும். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உலகின் அத்தனை அன்பும் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

Birthday Wishes Appa in Tamil

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பரிசு. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் வழிகாட்டுதலால் நாங்கள் சிறந்த மனிதர்களாக உருவானோம். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்வின் மிகப்பெரிய செல்வம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அனுபவம் எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பாடம். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

எங்கள் வாழ்க்கையின் முதல் ஹீரோ நீங்கள்தான்! பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் அப்பா!

Birthday Wishes Appa in Tamil


உங்கள் வாழ்க்கை எங்களுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் எப்போதும் எங்கள் நினைவில் இருக்கும். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் பிறந்தநாள் எங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு சிறப்பு நாள். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உலகின் அத்தனை நல்ல விஷயங்களும் உங்களுக்கு நடக்கட்டும். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பும் கருணையும் எங்கள் வாழ்க்கையை அழகாக்கியது. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

Birthday Wishes Appa in Tamil

உங்கள் அறிவும் அனுபவமும் எங்கள் வாழ்க்கையை வளப்படுத்தியது. இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் தியாகத்தால் நாங்கள் இன்று சிறந்த நிலையில் உள்ளோம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வரம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் வழிகாட்டுதலால் நாங்கள் எப்போதும் சரியான பாதையில் பயணிக்கிறோம். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் பிறந்தநாள் எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய கொண்டாட்டம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

Birthday Wishes Appa in Tamil

எங்கள் குடும்பத்தின் தலைவரே, பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக்கியது. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அனுபவங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பாடங்கள். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் தியாகத்திற்கு நாங்கள் என்றும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்போம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!


Birthday Wishes Appa in Tamil

உங்கள் புன்னகை எங்கள் வாழ்வின் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் அறிவுரை எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வழிகாட்டி. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் ஆதரவு எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பலம். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் பிறந்தநாள் எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய கொண்டாட்டம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

எங்கள் குடும்பத்தின் அஸ்திவாரமே, பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

Birthday Wishes Appa in Tamil

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையை வளமாக்கியது. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் வழிகாட்டுதல் எங்கள் வாழ்க்கையை சிறப்பாக்கியது. இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் தியாகத்தால் நாங்கள் இன்று சிறந்த நிலையில் உள்ளோம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வரம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் வழிகாட்டுதலால் நாங்கள் எப்போதும் சரியான பாதையில் பயணிக்கிறோம். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

Birthday Wishes Appa in Tamil

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக்கியது. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அனுபவங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பாடங்கள். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் தியாகத்திற்கு நாங்கள் என்றும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்போம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் புன்னகை எங்கள் வாழ்வின் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!


Birthday Wishes Appa in Tamil

உங்கள் அறிவுரை எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வழிகாட்டி. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் ஆதரவு எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பலம். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பலம். இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

எங்கள் இல்லத்தின் விளக்கே, பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பு எங்கள் வாழ்வின் அழகு. இனிய பிறந்தநாள் அப்பா!

Updated On: 15 May 2024 7:39 AM GMT

Related News

Latest News

 1. மேலூர்
  மதுரை அருகே செயல்படாத கல் குவாரிகளில் பள்ளங்களை மூட கோரிக்கை
 2. குமாரபாளையம்
  நடுவழியில் பழுதாகி நின்ற அரசு பேருந்து; ஏலேலோ ஐலசா போட்டு தள்ளிய...
 3. லைஃப்ஸ்டைல்
  40 வயதிலும் இளமையாக இருக்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா?
 4. லைஃப்ஸ்டைல்
  கேரளா ஸ்டைலில் ருசியான மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி?
 5. கிணத்துக்கடவு
  கோவையில், லாரி ஓட்டுநர்களிடம் வழிப்பறி செய்த 5 பேர் கைது
 6. லைஃப்ஸ்டைல்
  எருமைப் பாலில் இத்தனை ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குதா?
 7. லைஃப்ஸ்டைல்
  உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதா என்று எவ்வாறு கண்டறிவது?
 8. லைஃப்ஸ்டைல்
  குழந்தைகளுக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது என்ன?
 9. சூலூர்
  சூலூர் அருகே 2.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ; 3 பேர் கைது
 10. லைஃப்ஸ்டைல்
  சில நேரங்களில் கை, கால் உணர்வில்லாமல் போகிறதா? - அதற்கு காரணம் இந்த...