/* */

கால் நூற்றாண்டு காதல் வாழ்க்கை..!

கால் நூற்றாண்டு காதல் வாழ்க்கையில் கடந்துவந்த பயணத்தின் ஆச்சர்ய நாட்களை மீண்டும் மீட்டெடுத்துப் பார்க்கிறேன், அந்த அழகான நாட்களை.

HIGHLIGHTS

கால் நூற்றாண்டு காதல் வாழ்க்கை..!
X

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil

இருபத்தைந்தாண்டு திருமண நாள் என்பது வெறும் எண்ணிக்கையில் கடந்துவிட்ட நாட்கள் மட்டுமல்ல. அது ஒரு வரலாற்றுத்தடம். அது காதல், அர்ப்பணிப்பு, கோபம், விட்டுக்கொடுத்தல், கடமை, சகிப்புத்தன்மை என்ற அற்புதமான கால நதியின் பயணம். அந்த அழகிய நாட்களின் இனிமையான தருணங்களை இசையாக கோர்த்துப்பார்க்கிறேன்.

கால்நூற்றாண்டு காதல் பயணத்தின் நாட்கள் நமக்குள் என்ன ஒரு ஒற்றுமையை, புரிதலை, விட்டுக்கொடுத்தலை நமது குழந்தைகளுக்கும் பாடமாக்கியுள்ளது. நமது சந்ததிகளும் நமது அன்பின் இலக்கிய பாடங்களை கற்று வாழ்க்கையில் உயர்வார்கள். இருபத்தைந்து ஆண்டுகால வாழ்க்கையின் பண்பாட்டு பெருமையையும் காதல் உணர்வையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் சில வாழ்த்து வரிகளை தொகுத்துள்ளோம்.

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil


அன்பான வாழ்த்துச் செய்திகள்

இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இணைந்து வாழ்ந்ததற்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்! உங்கள் அன்பு என்றும் வளர்க!

கால் நூற்றாண்டு காலம் இணைபிரியா அன்பு – இதுவே அதிசயம்!

உங்கள் திருமண பந்தம் பலருக்கும் முன்மாதிரியாகட்டும்!

அன்பும், மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த இன்னும் பல வருடங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும்!

உங்கள் இருவரையும் பார்க்கும்போது காதலின் அழகு புரிகிறது!

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil

உங்களின் 25வது திருமண நாள் மிகவும் இனிமையாக அமையட்டும்.

வாழ்க்கை என்ற பயணத்தில் இணைந்து பயணித்ததற்கு வாழ்த்துகள்!

என்றும் இணைபிரியாத உங்களின் காதலுக்கு வாழ்த்துகள்!

அன்பு என்ற மலர் போல என்றும் மலர்ந்து வாழ்க!

இனிய திருமண நாள் வாழ்த்துகள்!

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil


காதலின் இனிமை உங்கள் வாழ்வில் என்றும் நிறைந்திருக்கட்டும்.

உங்களின் அன்பைப் போலவே உங்களின் வாழ்க்கையும் அழகாக இருக்கட்டும்.

அன்பும், மகிழ்ச்சியும் என்றும் உங்கள் வாழ்வில் நிறைந்திருக்கட்டும்.

உங்களின் இல்லற வாழ்வு இன்னும் பல வருடங்களுக்கு சிறக்க வாழ்த்துகள்.

உங்கள் இருவருக்கும் இடையேயான அன்பு ஒருபோதும் குறையாது இருக்கட்டும்.

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil

உங்கள் அன்பான இல்லற வாழ்வைப் போலவே உங்கள் எதிர்காலமும் பிரகாசமாக இருக்கட்டும்.

அன்பும் நம்பிக்கையும் என்றும் உங்கள் வாழ்வில் நிறைந்திருக்கட்டும்.

அன்பு, ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சி என்றும் உங்களுடன் இருக்கட்டும்.

இருபத்தைந்தாண்டு அன்பிற்கும் அர்ப்பணிப்பிற்கும் வாழ்த்துகள்!

உங்கள் அன்பைப் போலவே உங்கள் வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும்.

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil


வாழ்க்கை எனும் இனிய பயணத்தில் இணைந்து 25 வருடங்கள் கடந்து வந்ததற்கு வாழ்த்துகள்.

கால் நூற்றாண்டு காலம் உங்கள் இருவரும் இணைந்து கடந்து வந்த காதல் பயணம் என்றும் தொடர வாழ்த்துகள்.

அன்பும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த உங்கள் இல்லற வாழ்வு இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.

வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்தித்த சவால்களை அன்போடு கடந்து, ஒன்றாக நின்று சாதித்ததற்கு பாராட்டுகள்.

உங்கள் திருமண வாழ்வின் 25வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும் இந்த இனிய நாளில், உங்கள் இருவருக்கும் இனிய வாழ்த்துகள்.

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil

உங்கள் திருமண வாழ்வில் இதுவரை கண்ட அனைத்து மகிழ்ச்சியும், இனி வரும் காலங்களில் பன்மடங்கு பெருக வாழ்த்துகள்.

உங்கள் இருவரின் அன்பும், ஆதரவும் என்றும் குறையாமல் இருக்க இறைவனிடம் வேண்டுகிறேன்.

உங்கள் திருமண நாளில், உங்கள் இருவருக்கும் இடையேயான அன்பு இன்னும் பல ஆண்டுகள் வளர வாழ்த்துகள்.

காதல், மகிழ்ச்சி, புரிதல் நிறைந்த உங்கள் திருமண வாழ்வு என்றும் தொடர வாழ்த்துகள்.

வாழ்க்கை என்ற பயணத்தில் இணைந்து 25 ஆண்டுகள் கடந்து வந்த உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil


உங்கள் இல்லற வாழ்வின் 25வது ஆண்டு நிறைவு விழா சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகள்.

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் என்றும் குறையாமல் இருக்கட்டும்.

அன்பும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த உங்கள் இல்லற வாழ்வு இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர வாழ்த்துகள்.

கால் நூற்றாண்டு காலம் கடந்த உங்கள் அன்பிற்கும், அர்ப்பணிப்பிற்கும் வாழ்த்துகள்.

உங்கள் திருமண வாழ்வில் இதுவரை கண்ட அனைத்து மகிழ்ச்சியும், இனி வரும் காலங்களில் பன்மடங்கு பெருக வாழ்த்துகள்.

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil

வாழ்க்கை எனும் இனிய பயணத்தில் இணைந்து 25 வருடங்கள் கடந்து வந்ததற்கு வாழ்த்துகள்.

காதலும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த உங்கள் இல்லற வாழ்வு இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர வாழ்த்துகள்.

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் என்றும் குறையாமல் இருக்கட்டும்.

கால் நூற்றாண்டு காலம் கடந்த உங்கள் அன்பிற்கும், அர்ப்பணிப்பிற்கும் வாழ்த்துகள்.

வாழ்க்கை எனும் இனிய பயணத்தில் இணைந்து 25 வருடங்கள் கடந்து வந்ததற்கு வாழ்த்துகள்.

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil


உங்கள் திருமண வாழ்வில் இதுவரை கண்ட அனைத்து மகிழ்ச்சியும், இனி வரும் காலங்களில் பன்மடங்கு பெருக வாழ்த்துகள்.

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் என்றும் குறையாமல் இருக்கட்டும்.

வாழ்க்கை எனும் இனிய பயணத்தில் இணைந்து 25 வருடங்கள் கடந்து வந்ததற்கு வாழ்த்துகள்.

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் என்றும் குறையாமல் இருக்கட்டும்.

கால் நூற்றாண்டு காலம் கடந்த உங்கள் அன்பிற்கும், அர்ப்பணிப்பிற்கும் வாழ்த்துகள்.

25th Wedding Anniversary Wishes in Tamil

உங்கள் திருமண வாழ்வில் இதுவரை கண்ட அனைத்து மகிழ்ச்சியும், இனி வரும் காலங்களில் பன்மடங்கு பெருக வாழ்த்துகள்.

உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் என்றும் குறையாமல் இருக்கட்டும்.

காதலும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த உங்கள் இல்லற வாழ்வு இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர வாழ்த்துகள்.

வாழ்க்கை எனும் இனிய பயணத்தில் இணைந்து 25 வருடங்கள் கடந்து வந்ததற்கு வாழ்த்துகள்.

கால் நூற்றாண்டு காலம் கடந்த உங்கள் அன்பிற்கும், அர்ப்பணிப்பிற்கும் வாழ்த்துகள்.

Updated On: 16 May 2024 1:10 PM GMT

Related News

Latest News

 1. மேலூர்
  மதுரை அருகே செயல்படாத கல் குவாரிகளில் பள்ளங்களை மூட கோரிக்கை
 2. குமாரபாளையம்
  நடுவழியில் பழுதாகி நின்ற அரசு பேருந்து; ஏலேலோ ஐலசா போட்டு தள்ளிய...
 3. லைஃப்ஸ்டைல்
  40 வயதிலும் இளமையாக இருக்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா?
 4. லைஃப்ஸ்டைல்
  கேரளா ஸ்டைலில் ருசியான மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி?
 5. கிணத்துக்கடவு
  கோவையில், லாரி ஓட்டுநர்களிடம் வழிப்பறி செய்த 5 பேர் கைது
 6. லைஃப்ஸ்டைல்
  எருமைப் பாலில் இத்தனை ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குதா?
 7. லைஃப்ஸ்டைல்
  உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதா என்று எவ்வாறு கண்டறிவது?
 8. லைஃப்ஸ்டைல்
  குழந்தைகளுக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது என்ன?
 9. சூலூர்
  சூலூர் அருகே 2.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ; 3 பேர் கைது
 10. லைஃப்ஸ்டைல்
  சில நேரங்களில் கை, கால் உணர்வில்லாமல் போகிறதா? - அதற்கு காரணம் இந்த...