You Searched For "cough in tamil"

டாக்டர் சார்

cough in tamil இருமல் நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்...

cough in tamil இருமல் என்பது சுவாச மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களின் பல்வேறு கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான நிர்பந்தமான செயலாகும். இந்த அனிச்சை செயல்...

cough in tamil  இருமல் நோய் ஏற்படுவதற்கான  காரணங்கள் என்னென்ன?....படிங்க....