You Searched For "#MiniElectric"

வாகனம்

இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் மினி எலெக்ட்ரிக் கார்

பிரபல பிரீமியம் கார் உற்பத்தி நிறுவனமான மினி அதன் முதல் மின்சார காரை இந்தியாவில் மினி எலெக்ட்ரிக் எனும் பெயரில் அறிமுகம் செய்துள்ளது

இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் மினி எலெக்ட்ரிக் கார்