/* */

போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்ல அப்படி என்னதான் ஸ்பெஷல்?

கோடை வெயிலில் இருந்து கண்களைப் பாதுகாக்க சன்கிளாஸ்கள் அணிவது அவசியம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.

HIGHLIGHTS

போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்ல அப்படி என்னதான் ஸ்பெஷல்?
X

சூரியக் கண்ணாடிக்கு அப்பால்...

கோடை வெயிலில் இருந்து கண்களைப் பாதுகாக்க சன்கிளாஸ்கள் அணிவது அவசியம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் சாதாரண சன்கிளாஸ்களுக்கும், போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? எதற்காக இத்தனை சிறப்பு? இந்தக் கட்டுரை, அந்த மாயாஜாலத்தின் முக்காடு அவிழ்க்கிறது.

ஒளி... அதன் பல கோணங்கள்!

சூரிய ஒளி நேராக நம் கண்களைத் தாக்கும்போது, அதை எதிர்கொள்ள நம் கண்கள் தயாராக இருக்கும். ஆனால், தண்ணீர், பனி, சாலை, கார் கண்ணாடி போன்ற பரப்புகளில் பட்டுத் தெறிக்கும் ஒளி, பல கோணங்களில் நம் கண்களைத் தாக்குகிறது. இதுவே கண் கூச்சம், சோர்வு, தெளிவில்லாத பார்வைக்கு வழிவகுக்கிறது.

போலரைஸ்டு லென்ஸ்: ஒளியை வடிகட்டும் வித்தை!

போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களில் இருக்கும் சிறப்பு வகை லென்ஸ், கிடைமட்டமாகத் தெறிக்கும் தேவையற்ற ஒளியை மட்டும் வடிகட்டி, நேரான ஒளியை மட்டும் கண்களுக்குள் அனுமதிக்கின்றன. இதனால், கூச்சமும் சோர்வும் குறைந்து, கண்களுக்கு இதமான, தெளிவான பார்வை கிடைக்கிறது.

யாருக்கு ஏற்றது?

ஓட்டுநர்கள்: சாலையில் பட்டுத் தெறிக்கும் ஒளி, விபத்துக்களை ஏற்படுத்தும் அபாயம் நிறைந்தது. போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்கள், தெளிவான பார்வையைத் தந்து விபத்துக்களைத் தவிர்க்க உதவுகின்றன.

மீனவர்கள்: தண்ணீரில் பட்டுத் தெறிக்கும் ஒளியைக் கட்டுப்படுத்தி, மீன்கள் இருக்கும் இடத்தைத் தெளிவாகக் காண உதவுகின்றன.

படகு ஓட்டுபவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள்: இவர்களுக்கும் போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்கள் வரப்பிரசாதம்!

நீங்கள்... நான்... அனைவரும்: வெயிலில் அதிகம் செல்பவர்கள், கண்களில் கூச்சம், சோர்வு அடிக்கடி ஏற்படுபவர்கள், அனைவருமே போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களை பயன்படுத்தலாம்.

கூடுதல் பலன்கள்

தெளிவான வண்ணங்கள்: சாதாரண சன்கிளாஸ்கள் வண்ணங்களை மங்கச் செய்யும். ஆனால், போலரைஸ்டு லென்ஸ்கள், வண்ணங்களைத் துல்லியமாகவும், தெளிவாகவும் காட்டுகின்றன.

கண் சோர்வு குறையும்: அதிக நேரம் சூரிய ஒளியில் இருக்கும்போது ஏற்படும் கண் சோர்வைப் போலரைஸ்டு லென்ஸ்கள் வெகுவாகக் குறைக்கின்றன.

குறிப்பு: போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்கள் அணிந்துகொண்டு, LCD திரைகளைப் பார்ப்பது சிரமமாக இருக்கலாம்.

போலரைஸ்டு vs. சாதாரண சன்கிளாஸ்கள்: எது சிறந்தது?

இரண்டு வகை சன்கிளாஸ்களுமே புற ஊதாக் கதிர்களிடம் (UV rays) இருந்து நம் கண்களைப் பாதுகாக்கின்றன. ஆனால், கூடுதல் தெளிவு, வசதி, பாதுகாப்பு வேண்டுமெனில், போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களே சிறந்த தேர்வு!

அடுத்த முறை கடைக்குச் செல்லும்போது...

அடுத்த முறை நீங்கள் சன்கிளாஸ் வாங்கக் கடைக்குச் சென்றால், கண்டிப்பாக போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களை முயற்சி செய்து பாருங்கள். அந்த வித்தியாசத்தை உணர்வீர்கள்!

கோடை வெயிலில் இருந்து கண்களைப் பாதுகாக்க சன்கிளாஸ்கள் அணிவது அவசியம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் சாதாரண சன்கிளாஸ்களுக்கும், போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? எதற்காக இத்தனை சிறப்பு? இந்தக் கட்டுரை, அந்த மாயாஜாலத்தின் முக்காடு அவிழ்க்கிறது.

ஒளி... அதன் பல கோணங்கள்!

சூரிய ஒளி நேராக நம் கண்களைத் தாக்கும்போது, அதை எதிர்கொள்ள நம் கண்கள் தயாராக இருக்கும். ஆனால், தண்ணீர், பனி, சாலை, கார் கண்ணாடி போன்ற பரப்புகளில் பட்டுத் தெறிக்கும் ஒளி, பல கோணங்களில் நம் கண்களைத் தாக்குகிறது. இதுவே கண் கூச்சம், சோர்வு, தெளிவில்லாத பார்வைக்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த பல கோணங்களில் தெறிக்கும் ஒளியை, 'polarized' ஒளி என்கிறார்கள்.

போலரைஸ்டு லென்ஸ்: ஒளியை வடிகட்டும் வித்தை!

போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களில் இருக்கும் சிறப்பு வகை லென்ஸ், கிடைமட்டமாகத் தெறிக்கும் polarized ஒளியை மட்டும் வடிகட்டி, நேரான ஒளியை மட்டும் கண்களுக்குள் அனுமதிக்கின்றன. இதனால், கூச்சமும் சோர்வும் குறைந்து, கண்களுக்கு இதமான, தெளிவான பார்வை கிடைக்கிறது. இந்த லென்ஸ்கள், கண்ணுக்குத் தெரியாத செங்குத்து வரிசையான வலை போன்ற அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். அவை ஒளியலைகளின் அதிர்வுகளை வடிகட்டி ஒற்றை திசையில் மட்டுமே ஒளி ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது.

யாருக்கு ஏற்றது?

ஓட்டுநர்கள்: சாலையில் பட்டுத் தெறிக்கும் ஒளி, விபத்துக்களை ஏற்படுத்தும் அபாயம் நிறைந்தது. போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்கள், தெளிவான பார்வையைத் தந்து விபத்துக்களைத் தவிர்க்க உதவுகின்றன.

மீனவர்கள்: தண்ணீரில் பட்டுத் தெறிக்கும் ஒளியைக் கட்டுப்படுத்தி, மீன்கள் இருக்கும் இடத்தைத் தெளிவாகக் காண உதவுகின்றன.

படகு ஓட்டுபவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள்: இவர்களுக்கும் போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்கள் வரப்பிரசாதம்! கிரிக்கெட் வீரர்கள், பந்து வீச்சாளர்கள், வெயில் நாட்களில் நடைபெறும் விளையாட்டுக்களில் போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்கள் உதவுகின்றன.

நீங்கள்... நான்... அனைவரும்: வெயிலில் அதிகம் செல்பவர்கள், கண்களில் கூச்சம், சோர்வு அடிக்கடி ஏற்படுபவர்கள், அனைவருமே போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களை பயன்படுத்தலாம்.

கூடுதல் பலன்கள்

தெளிவான வண்ணங்கள்: சாதாரண சன்கிளாஸ்கள் வண்ணங்களை மங்கச் செய்யும். ஆனால், போலரைஸ்டு லென்ஸ்கள், வண்ணங்களைத் துல்லியமாகவும், தெளிவாகவும் காட்டுகின்றன.

கண் சோர்வு குறையும்: அதிக நேரம் சூரிய ஒளியில் இருக்கும்போது ஏற்படும் கண் சோர்வைப் போலரைஸ்டு லென்ஸ்கள் வெகுவாகக் குறைக்கின்றன.

பாதுகாப்பான பார்வை: போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்கள், கண்களை UV கதிர்களில் இருந்து பாதுகாக்கின்றன, கண்புரை மற்றும் பிற கண் நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன.

குறிப்பு: போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்கள் அணிந்துகொண்டு, LCD திரைகளைப் பார்ப்பது சிரமமாக இருக்கலாம்.

போலரைஸ்டு vs. சாதாரண சன்கிளாஸ்கள்: எது சிறந்தது?

இரண்டு வகை சன்கிளாஸ்களுமே புற ஊதாக் கதிர்களிடம் (UV rays) இருந்து நம் கண்களைப் பாதுகாக்கின்றன. ஆனால், கூடுதல் தெளிவு, வசதி, பாதுகாப்பு வேண்டுமெனில், போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களே சிறந்த தேர்வு!

அடுத்த முறை கடைக்குச் செல்லும்போது...

அடுத்த முறை நீங்கள் சன்கிளாஸ் வாங்கக் கடைக்குச் சென்றால், கண்டிப்பாக போலரைஸ்டு சன்கிளாஸ்களை முயற்சி செய்து பாருங்கள். அந்த வித்தியாசத்தை உணர்வீர்கள்!

Updated On: 19 May 2024 9:45 AM GMT

Related News

Latest News

 1. ஆன்மீகம்
  Horoscope Today அனைத்து ராசிக்கான இன்றைய ராசிபலன்
 2. திருவண்ணாமலை
  திருவண்ணாமலையில் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்
 3. ஈரோடு
  ஈரோடு மாவட்டத்தில் நாளைய (ஜூன்.19) மின்தடை
 4. செய்யாறு
  எல்லையம்மன், வேடியப்பன் கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேக விழா
 5. கோவை மாநகர்
  சாக்கடை குழியில் தவறி விழுந்த இளம் பெண்:குழியை மூடிய கோவை மாநகராட்சி
 6. அரசியல்
  ரேபரேலி தொகுதியை தக்க வைக்கும் ராகுல்! வயநாட்டில் பிரியங்கா போட்டி
 7. இந்தியா
  மோடியிடம் மொத்தமாக சரண்டர் ஆன ஜெகன் மோகன் ரெட்டி
 8. கரூர்
  கரூரில் வருகிற 21-ந்தேதி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்
 9. திருச்சிராப்பள்ளி மாநகர்
  திருச்சியில் திறப்பு விழா கண்டும் பயன்பாட்டிற்கு வராத மீன்மார்க்கெட்
 10. இந்தியா
  உலகின் உயரமான ரயில்பாதை சோதனை ஓட்டம் வெற்றி