/* */

திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்: அன்பைப் பொழிந்து, மகிழ்ச்சியைச் சொல்லும் வரிகள்

திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்: மணமக்களுக்கும், பெற்றோருக்கும், நண்பர்களுக்கும் பொதுவான வாழ்த்துக்கள்

HIGHLIGHTS

திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்: அன்பைப் பொழிந்து, மகிழ்ச்சியைச் சொல்லும் வரிகள்
X

பைல் படம்

திருமணம் என்பது ஒரு தம்பதியினரின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல். இது இரண்டு பேரின் இணைப்பு, அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை ஒன்றாக வாழத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். திருமண நாள் என்பது இந்த சிறப்பு நாளை நினைவுகூரும் ஒரு நாள், மேலும் இது மணமக்களுக்கும் அவர்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் ஒரு கொண்டாட்டத்தின் நேரமாகும்.

இந்த கட்டுரையில், மணமக்களுக்கும், பெற்றோருக்கும், நண்பர்களுக்கும் பொதுவான திருமண நாள் வாழ்த்துக்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குகிறோம். இந்த வாழ்த்துக்கள் மணமக்களுக்கான உங்கள் அன்பையும் ஆதரவையும் வெளிப்படுத்த உதவும்.

மணமகன் & மணமகள்

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் சந்தித்த நாள் முதல், நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் நேசிப்பதையும், மதிப்பதையும், அக்கறை கொள்வதையும் நான் பார்த்து வருகிறேன். உங்கள் திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்!" - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றி பேசுகிறது, அது காலப்போக்கில் எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.


"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் எவ்வாறு கவனித்துக்கொள்கிறீர்கள் என்பதைக் காண்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நீங்கள் ஒரு அற்புதமான ஜோடி, ஒருவரையொருவர் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்!" - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

"உங்கள் திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்! நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.


பெற்றோர்

"என் அன்பான குழந்தைகளுக்கு, உங்கள் திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்! நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

நண்பர்கள்

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

"நீங்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள், இது உங்கள் திருமணத்தை மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது. நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன்." - இந்த மேற்கோள் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பைப் பற்றியது, அது எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. இது அவர்களின் திருமண நாளில் அவர்களைப் பற்றி நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் காட்டுகிறது.

Updated On: 16 May 2024 7:27 AM GMT

Related News