/* */

அற்புதமான வாழ்க்கைத் துணைக்கு, அன்பின் கவிதை வாழ்த்துக்கள்!

திருமண நாள் என்பது வாழ்வில் ஒரு மைல்கல். அந்த நாளை, அன்பின் வார்த்தைகளால், இன்னும் சிறப்பாக்க, இதோ சில தமிழ் கவிதை வாழ்த்துக்கள்:

HIGHLIGHTS

அற்புதமான வாழ்க்கைத் துணைக்கு, அன்பின் கவிதை வாழ்த்துக்கள்!
X

மனைவிக்கான தமிழ் கவிதை திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்

திருமண நாள்! காதலின், அன்பின், வாழ்வின் கொண்டாட்டம். இந்நாளில், மனைவிக்கு உங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்த சிறந்த வழி, உங்கள் இதயத்தைத் தொடும் தமிழ் கவிதைகள். இக்கட்டுரையில், 50 கவிதை வரிகளுடன், உங்கள் மனைவியை வியக்க வைக்க, 1200 சொற்களில் அன்பின் கவிதைகளை வழங்குகிறோம்.

திருமண நாள் வாழ்த்து கவிதைகள்

 • காதல் தேவதையே!
 • உன் புன்னகை என்னை உயிர்ப்பிக்கும் தேன்,
 • உன் அன்பு என்னை என்றும் இனிக்க வைக்கும் தென்றல்.
 • என் இதயராணி!
 • உன் கண்களில் கண்டேன் காதல் சாம்ராஜ்யம்,
 • உன் இதயத்தில் கண்டேன் என்னுயிர் சொர்க்கம்.
 • மலரே!
 • உன்னைச் சூடிக்கொண்டேன் என் வாழ்வின் மாலை,
 • உன்னைச் சுவாசிக்கிறேன் என்னுயிர் காற்று.
 • கனவே!
 • கனவில் கண்டதை விட அழகானவள் நீ,
 • நினைவில் வைத்து போற்றும் நித்திய காவியம் நீ.
 • தென்றலே!
 • உன் வருகையால் என் வாழ்வு வசந்தமானது,
 • உன் அன்பால் என் இதயம் குளிர்ந்தது.
 • இன்னிசையே!
 • உன் குரலில் இசை கேட்டு மயங்குகிறேன்,
 • உன் மொழியில் கவிதை கேட்டு உருகுகிறேன்.
 • வெண்ணிலவே!
 • உன் ஒளியில் என் வாழ்வு பிரகாசிக்கிறது,
 • உன் அழகில் என் இதயம் மகிழ்கிறது.
 • மഴத்துளியே!
 • உன் ஸ்பரிசத்தில் என் மனம் குளிர்கிறது,
 • உன் அன்பில் என் உயிர் புத்துணர்வு பெறுகிறது.
 • கடலே!
 • உன் அலையென என் காதல் ஆர்ப்பரிக்கிறது,
 • உன் அன்பென என் இதயம் அலைமோதுகிறது.
 • நிலவே!
 • உன்னைப் பார்த்து என் மனம் பூரிக்கிறது,
 • உன் அன்பில் என் உயிர் நிறைகிறது.
 • கண்கள் இரண்டும் நான் கண்ட சொர்க்கம்,
 • கைகள் இரண்டும் நான் பெற்ற வரம்.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் காலம் நிற்கிறது,
 • உன் புன்னகையின் ஒளியில் வாழ்க்கை மலர்கிறது.
 • உன்னைச் சந்தித்த நாள் என் வாழ்வில் திருநாள்,
 • உன்னோடு கழிக்கும் நாட்கள் எல்லாம் பொன்னாள்.
 • நீ என் வாழ்வின் வண்ணங்கள்,
 • நீ என் இதயத்தின் கீதங்கள்.
 • உன்னை நேசிப்பது என் மூச்சு காற்று,
 • உன்னோடு வாழ்வது என் வாழ்வின் பாக்கியம்.
 • காதலின் தேவதை நீ,
 • என் வாழ்வின் அரசி நீ.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் மறந்தேன் என்னை,
 • உன் காதலின் சுகத்தில் நான் கண்டேன் சொர்க்கத்தை.
 • உன் அன்பு என்னை என்றும் சிறகடிக்க வைக்கும்,
 • உன் காதல் என்னை என்றும் இளமையாய் வைத்திருக்கும்.
 • உன்னை நேசிப்பதில் நான் கண்டேன் கடவுளை,
 • உன்னோடு வாழ்வதில் நான் கண்டேன் சொர்க்கத்தை.
 • நீ என் இதயத்தின் இசை,
 • நீ என் வாழ்வின் கவிதை.
 • அன்பு மனைவிக்கு சிறப்பு கவிதைகள்
 • என் அன்பு மனைவி,
 • நீயே என் வாழ்வின் தெய்வம்.
 • உன் அன்பு எனக்கு வலிமை,
 • உன் காதல் எனக்கு என்றும் துணை.
 • உன்னோடு வாழ்வது ஒரு வரம்,
 • உன்னை நேசிப்பது ஒரு பாக்கியம்.
 • என் இதயத்தின் ராணி,
 • உனக்கு நான் என்றும் அடிமை.
 • உன் புன்னகை என்னை உயிர்ப்பிக்கும்,
 • உன் அன்பு என்னை என்றும் இனிக்க வைக்கும்.
 • காலங்கள் உருண்டோடினாலும்,
 • உன் மேல் உள்ள காதல் மாறாது.
 • நீ என் வாழ்வின் வெளிச்சம்,
 • உன் அன்பு என் இதயத்தின் அரவணைப்பு.
 • உன் கரம் பற்றி நடப்பதே எனக்கு பேரின்பம்,
 • உன் அன்பு என்னை என்றும் காக்கும் கவசம்.
 • உன்னை நேசிப்பது என் வாழ்வின் அர்த்தம்,
 • உன்னோடு வாழ்வது என் வாழ்வின் லட்சியம்.
 • உன்னை நினைத்து மனம் பூரிக்கும்,
 • உன் அன்பு என்னை என்றும் சிறகடிக்க வைக்கும்.
 • உன் காதல் என்னை என்றும் இளமையாய் வைத்திருக்கும்,
 • உன் அன்பு என்னை என்றும் உயிரோடு வைத்திருக்கும்.
 • உன்னை நேசிப்பதில் நான் கண்டேன் கடவுளை,
 • உன்னோடு வாழ்வதில் நான் கண்டேன் சொர்க்கத்தை.
 • நீ என் இதயத்தின் இசை,
 • நீ என் வாழ்வின் கவிதை.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் காலம் நிற்கிறது,
 • உன் புன்னகையின் ஒளியில் வாழ்க்கை மலர்கிறது.
 • உன்னைச் சந்தித்த நாள் என் வாழ்வில் திருநாள்,
 • உன்னோடு கழிக்கும் நாட்கள் எல்லாம் பொன்னாள்.
 • நீ என் வாழ்வின் வண்ணங்கள்,
 • நீ என் இதயத்தின் கீதங்கள்.
 • உன்னை நேசிப்பது என் மூச்சு காற்று,
 • உன்னோடு வாழ்வது என் வாழ்வின் பாக்கியம்.
 • காதலின் தேவதை நீ,
 • என் வாழ்வின் அரசி நீ.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் மறந்தேன் என்னை,
 • உன் காதலின் சுகத்தில் நான் கண்டேன் சொர்க்கத்தை.
 • உன் அன்பு என்னை என்றும் சிறகடிக்க வைக்கும்,
 • உன் காதல் என்னை என்றும் இளமையாய் வைத்திருக்கும்.
 • உன்னை நேசிப்பதில் நான் கண்டேன் கடவுளை,
 • உன்னோடு வாழ்வதில் நான் கண்டேன் சொர்க்கத்தை.
 • நீ என் இதயத்தின் இசை,
 • நீ என் வாழ்வின் கவிதை.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் காலம் நிற்கிறது,
 • உன் புன்னகையின் ஒளியில் வாழ்க்கை மலர்கிறது.
 • உன்னைச் சந்தித்த நாள் என் வாழ்வில் திருநாள்,
 • உன்னோடு கழிக்கும் நாட்கள் எல்லாம் பொன்னாள்.
 • நீ என் வாழ்வின் வண்ணங்கள்,
 • நீ என் இதயத்தின் கீதங்கள்.
 • உன்னை நேசிப்பது என் மூச்சு காற்று,
 • உன்னோடு வாழ்வது என் வாழ்வின் பாக்கியம்.
 • காதலின் தேவதை நீ,
 • என் வாழ்வின் அரசி நீ.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் மறந்தேன் என்னை,
 • உன் காதலின் சுகத்தில் நான் கண்டேன் சொர்க்கத்தை.
 • உன் அன்பு என்னை என்றும் சிறகடிக்க வை
 • உன் புன்னகை என்றும் என் வாழ்வில் ஒளி விளக்கே!
 • கைகள் கோர்த்து நடந்த நாட்கள், இனி வரும் நாட்களும் இனிமையே!
 • காதல் மொழியில் உன் பெயர் எழுதும் கவிதை நீ!
 • மண வாழ்வின் அத்தனை இனிமையும் உன்னோடு என்றும்!
 • கண்மணியே! உன் அன்பு என்றும் என் இதயத்தில்!
 • என் வாழ்வின் இசை நீ! உன் அன்பு என் இதயத்தில் ராகம்!
 • உன்னைச் சந்தித்த நாள் முதல், என் வாழ்வு வசந்தம்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் சுகமே!
 • உன்னை நினைக்கும் போதெல்லாம், என் உள்ளம் பூரிப்படைகிறது!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் இளமையே!
 • உன் காதல் என்னை என்றും இனிமையாகவே வைத்திருக்கிறது!
 • உன்னோடு கைகோர்த்து நடக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் வரம்!
 • உன் அன்பின் மழையில் நான் நனைந்து கொண்டே இருக்க விரும்புகிறேன்!
 • உன் அன்பின் வெளிச்சத்தில் என் வாழ்வு என்றும் ஒளிர்கிறது!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பு எனக்கு என்றும் பாதுகாப்பு!
 • உன் அன்பின் இனிமையில் நான் என்றும் திளைக்கிறேன்!
 • உன்னோடு வாழ்வது ஒரு கனவு போல!
 • உன்னை என் வாழ்க்கைத் துணையாக அடைந்தது என் பாக்கியம்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் இளமையாகவே உணர்கிறேன்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் பாதுகாப்பாகவே உணர்கிறேன்!
 • உன்னை நினைக்கும் போதெல்லாம், என் இதயம் துள்ளிக் குதிக்கிறது!
 • உன்னைச் சந்தித்த நாள் முதல், என் வாழ்வில் வண்ணங்கள் சேர்ந்துள்ளன!
 • உன் அன்பின் இனிமையில் நான் என்றும் கிறங்குகிறேன்!
 • உன்னோடு கைகோர்த்து நடக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் கொண்டாட்டம்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் இளமையாகவே இருக்க விரும்புகிறேன்!
 • உன் காதல் என் இதயத்தை என்றும் இனிமையாகவே வைத்திருக்கிறது!
 • உன்னோடு வாழ்வது ஒரு வரம்!
 • உன்னை என் வாழ்க்கைத் துணையாக அடைந்தது என் பெரும் பேறு!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் சுகமாகவே உணர்கிறேன்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் பாதுகாப்பாகவே உணர்கிறேன்!
 • உன்னை நினைக்கும் போதெல்லாம், என் இதயம் பூரிப்படைகிறது!
 • உன்னைச் சந்தித்த நாள் முதல், என் வாழ்வு வசந்த காலம்!
 • உன் அன்பின் இனிமையில் நான் என்றும் திளைக்கிறேன்!
 • உன்னோடு கைகோர்த்து நடக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் வரம்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் இளமையாகவே இருக்க விரும்புகிறேன்!
 • உன் அன்பின் வெளிச்சத்தில் என் வாழ்வு என்றும் ஒளிர்கிறது!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பு எனக்கு என்றும் பாதுகாப்பு!
 • உன் அன்பின் இனிமையில் நான் என்றும் திளைக்கிறேன்!
 • உன்னோடு வாழ்வது ஒரு கனவு போல!
 • உன்னை என் வாழ்க்கைத் துணையாக அடைந்தது என் பாக்கியம்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் இளமையாகவே உணர்கிறேன்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் பாதுகாப்பாகவே உணர்கிறேன்!
 • உன்னை நினைக்கும் போதெல்லாம், என் இதயம் துள்ளிக் குதிக்கிறது!
 • உன்னைச் சந்தித்த நாள் முதல், என் வாழ்வில் வண்ணங்கள் சேர்ந்துள்ளன!
 • உன் அன்பின் இனிமையில் நான் என்றும் கிறங்குகிறேன்!
 • உன்னோடு கைகோர்த்து நடக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் கொண்டாட்டம்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் இளமையாகவே இருக்க விரும்புகிறேன்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் சுகமாகவே உணர்கிறேன்!
 • உன்னை நினைக்கும் போதெல்லாம், என் இதயம் பூரிப்படைகிறது!
 • உன்னைச் சந்தித்த நாள் முதல், என் வாழ்வு வசந்த காலம்!
 • இந்தக் கவிதைகள் உங்களின் அன்பை வெளிப்படுத்த உதவும் என்ற நம்பிக்கையில்!
Updated On: 16 May 2024 3:30 AM GMT

Related News

Latest News

 1. மேலூர்
  மதுரை அருகே செயல்படாத கல் குவாரிகளில் பள்ளங்களை மூட கோரிக்கை
 2. குமாரபாளையம்
  நடுவழியில் பழுதாகி நின்ற அரசு பேருந்து; ஏலேலோ ஐலசா போட்டு தள்ளிய...
 3. லைஃப்ஸ்டைல்
  40 வயதிலும் இளமையாக இருக்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா?
 4. லைஃப்ஸ்டைல்
  கேரளா ஸ்டைலில் ருசியான மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி?
 5. கிணத்துக்கடவு
  கோவையில், லாரி ஓட்டுநர்களிடம் வழிப்பறி செய்த 5 பேர் கைது
 6. லைஃப்ஸ்டைல்
  எருமைப் பாலில் இத்தனை ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குதா?
 7. லைஃப்ஸ்டைல்
  உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதா என்று எவ்வாறு கண்டறிவது?
 8. லைஃப்ஸ்டைல்
  குழந்தைகளுக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது என்ன?
 9. சூலூர்
  சூலூர் அருகே 2.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ; 3 பேர் கைது
 10. லைஃப்ஸ்டைல்
  சில நேரங்களில் கை, கால் உணர்வில்லாமல் போகிறதா? - அதற்கு காரணம் இந்த...