/* */

கர்மா என்பது முன்வினைப்பாவமா? நிகழ்கால அனுபவிப்பா?....படிங்க....

Believe in Karma Meaning in Tamil-நம்முன்னோர்கள் செய்த பாவத்தினால்தான் நாம்இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறோம் என்று சொல்வதுண்டு.அது உண்மையா? அதுதான் கர்மாவா?....என்ன? -படிங்க...

HIGHLIGHTS

கர்மா என்பது முன்வினைப்பாவமா? நிகழ்கால அனுபவிப்பா?....படிங்க....
X

கர்மாவைப் பற்றி நாம் அறிந்துகொள்ள வள்ளுவர் சொன்ன வாக்கு இதோ...(கோப்பு படம்)


Believe in Karma Meaning in Tamil-இந்து மதம், பௌத்தம் மற்றும் சமண மதம் உட்பட பல கிழக்கு மதங்களில் கர்மா ஒரு மையக் கருத்தாகும். ஒருவரின் செயல்கள் இந்த வாழ்க்கையிலும் எதிர்கால வாழ்க்கையிலும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையை இது குறிக்கிறது. கர்மாவின் கருத்து, சில நபர்கள் ஏன் சில நிகழ்வுகளை அனுபவிக்கிறார்கள் அல்லது சில குணாதிசயங்களைக் கொண்டுள்ளனர் என்பதை விளக்கவும், அதே போல் சாதி அமைப்பு மற்றும் மறுபிறப்பு யோசனையை நியாயப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

*வரையறை

கர்மா என்பது பல்வேறு வழிகளில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிக்கலான கருத்தாகும், ஆனால் அதன் மையத்தில், ஒருவரின் செயல்கள் விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற கருத்தை இது குறிக்கிறது. இந்து மதம் மற்றும் பௌத்தத்தில், கர்மா பெரும்பாலும் காரணம் மற்றும் விளைவுக்கான ஒரு வகையான தார்மீக சட்டமாக விவரிக்கப்படுகிறது. இந்த நம்பிக்கையின்படி, இந்த வாழ்க்கையில் ஒருவரின் செயல்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையில் ஒருவரின் தலைவிதியை தீர்மானிக்கும், மறுபிறவி வடிவில் அல்லது ஒரு வகையான ஆன்மீக உலகில்.

*எவ்வாறு செயல்படுகிறது

கர்மாவின் கருத்து பெரும்பாலும் மறுபிறவி யோசனையுடன் தொடர்புடையது. இந்த நம்பிக்கையின்படி, ஒரு நபரின் ஒரு வாழ்க்கையில் அவரது செயல்கள் அவரது அடுத்த வாழ்க்கையில் அவரது தலைவிதியை தீர்மானிக்கும். நல்ல செயல்கள் சிறந்த மறுபிறப்புக்கு வழிவகுக்கும், கெட்ட செயல்கள் மோசமான மறுபிறப்புக்கு வழிவகுக்கும். இந்த நம்பிக்கையின் சில பதிப்புகளில், சிலர் ஏன் உயர் சாதிகளில் அல்லது சில திறன்கள் அல்லது குறைபாடுகளுடன் பிறக்கிறார்கள் என்பதை விளக்க கர்மாவின் கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கர்மா விவரிக்கப்படும் மற்றொரு வழி, இது ஒருவரின் செயல்களால் உருவாக்கப்படும் ஒரு வகையான ஆன்மீக ஆற்றல். இந்த ஆற்றல் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் நிகழ்வுகளை பாதிக்க பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த நம்பிக்கை பெரும்பாலும் ஒரு வகையான அண்ட சமநிலையின் யோசனையுடன் தொடர்புடையது, அங்கு நல்ல செயல்கள் நல்லவை நடக்க வழிவகுக்கும், அதே சமயம் கெட்ட செயல்கள் கெட்டவை நடக்க வழிவகுக்கும்.

*கர்மா மற்றும் நெறிமுறைகள்

சில நெறிமுறை நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை நியாயப்படுத்த கர்மாவின் கருத்து பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக, கர்மாவை நம்பும் பல மதங்களும் அகிம்சையை நம்புகின்றன, ஏனெனில் வன்முறை எதிர்மறையான கர்மாவை உருவாக்குவதாகக் கருதப்படுகிறது. கர்மாவின் மீதான நம்பிக்கை பெரும்பாலும் சாதி அமைப்பை நியாயப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் முந்தைய வாழ்க்கையில் ஒருவரின் செயல்கள் இந்த வாழ்க்கையில் சாதி அமைப்பில் ஒருவரின் இடத்தை தீர்மானிக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது.

தியானம் மற்றும் நல்ல செயல்கள் போன்ற சில மத நடைமுறைகளை நியாயப்படுத்தவும் கர்மா பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நடைமுறைகள் நேர்மறையான கர்மாவை உருவாக்குவதாகக் கருதப்படுகிறது, இது இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு சிறந்த மறுபிறப்பு அல்லது சிறந்த விதிக்கு வழிவகுக்கும்.

*கர்மாவின் விமர்சனம்

கர்மாவின் கருத்து பல அறிஞர்கள் மற்றும் சிந்தனையாளர்களால் பல்வேறு காரணங்களுக்காக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்மாவின் கருத்து சமூக சமத்துவமின்மை மற்றும் ஒடுக்குமுறையை நியாயப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர், ஏனெனில் சிலர் ஏன் தாழ்ந்த சாதிகளில் அல்லது சில குறைபாடுகளுடன் பிறக்கிறார்கள் என்பதை விளக்குவதற்கு இது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒருவரின் செயல்கள் அவர்களின் கர்மாவால் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டதாகக் காணப்படுவதால், தனிப்பட்ட பொறுப்பின் பற்றாக்குறையை நியாயப்படுத்த கர்மாவின் யோசனை பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று மற்றவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

கர்மாவின் மீதான நம்பிக்கை, கடந்த காலத்தில் மக்கள் செய்த மோசமான செயல்களால் மோசமான விஷயங்கள் நடக்கின்றன என்ற நம்பிக்கைக்காகவும் விமர்சிக்கப்படுகிறது, இது துன்பப்படுபவர்களிடம் பச்சாதாபம் மற்றும் இரக்கமின்மைக்கு வழிவகுக்கும்.

கர்மா என்பது பல கிழக்கு மதங்களுக்கு மையமான ஒரு சிக்கலான நம்பிக்கை அமைப்பு. ஒருவரின் செயல்கள் இந்த வாழ்க்கையிலும் எதிர்கால வாழ்க்கையிலும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற கருத்தை இது குறிக்கிறது. கர்மா மீதான நம்பிக்கை பெரும்பாலும் மறுபிறவி மற்றும் சாதி அமைப்புடன் தொடர்புடையது, மேலும் சில நெறிமுறை நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை நியாயப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. இருப்பினும், சமூக சமத்துவமின்மை மற்றும் ஒடுக்குமுறையை நியாயப்படுத்தவும், கடந்த காலத்தில் மக்கள் செய்த மோசமான செயல்களால் மோசமான விஷயங்கள் நடக்கின்றன என்ற நம்பிக்கைக்காகவும் இது விமர்சிக்கப்பட்டது.

*கர்மா மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி

கர்மாவின் கருத்தின் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று, அது தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் சுய முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கிறது. ஒருவரின் செயல்கள் இந்த வாழ்க்கையிலும் எதிர்கால வாழ்க்கையிலும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை, மக்கள் தங்களைப் பற்றிய சிறந்த பதிப்பாக இருக்க முயற்சி செய்ய ஒரு சக்திவாய்ந்த உந்துதலாக செயல்படும். ஒவ்வொரு செயலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், தனிநபர்கள் நேர்மறையான தேர்வுகளை எடுக்க முயற்சி செய்யலாம் மற்றும் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள உலகில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

மக்கள் தங்கள் செயல்களுக்குப் பொறுப்பேற்கவும், மற்றவர்கள் மீது அவர்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை கவனத்தில் கொள்ளவும் இது ஊக்குவிக்கிறது. கர்மாவின் மீதான நம்பிக்கை மற்றவர்களிடம் அதிக பச்சாதாபம் மற்றும் இரக்க உணர்வை ஏற்படுத்தும், அத்துடன் தேவைப்படும் மற்றவர்களுக்கு உதவ விரும்புகிறது.

*கர்மா மற்றும் மன்னிப்பு

கர்மாவின் கருத்தும் மன்னிப்பு என்ற கருத்துக்கு தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. கர்மாவை நம்பும் பல கிழக்கு மதங்கள் ஆன்மீக சுத்திகரிப்பு மற்றும் நல்ல செயல்கள் மற்றும் சுய முன்னேற்றம் மூலம் ஒருவரின் எதிர்மறை கர்மாவை சுத்தப்படுத்தும் திறனையும் நம்புகின்றன. ஒருவரின் எதிர்மறையான கர்மாவைத் தூய்மைப்படுத்தும் திறனின் மீதான இந்த நம்பிக்கை, கடந்த காலத்தில் தவறு செய்த மற்றவர்களிடம் மன்னிப்பு மற்றும் புரிதலுக்கான அதிக உணர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

கர்மாவின் மீதான நம்பிக்கை அதிக சுய மன்னிப்பு உணர்விற்கு வழிவகுக்கும். ஒருவரின் செயல்கள் முற்றிலும் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டவை அல்ல, மாறாக கடந்த கால தேர்வுகள் மற்றும் அனுபவங்களின் விளைவாக இருப்பதைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், தனிநபர்கள் தங்கள் செயல்களுக்கு பொறுப்பேற்று, அவர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைச் செய்ய முயற்சி செய்யலாம்.

*நவீன சமுதாயத்தில் கர்மா

கர்மாவின் கருத்து நவீன மேற்கத்திய சமுதாயத்தில் பெருகிய முறையில் பிரபலமாகிவிட்டது, பலர் தங்கள் தனிப்பட்ட தத்துவங்களில் கர்மாவின் நம்பிக்கையை இணைத்துக் கொள்கிறார்கள். இது பல்வேறு சுய உதவி மற்றும் தனிப்பட்ட மேம்பாட்டு புத்தகங்கள் மற்றும் பட்டறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, தனிநபர்கள் தங்கள் செயல்களுக்கு பொறுப்பேற்கவும் சுய முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடவும் ஊக்குவிக்கும் ஒரு வழியாகும்.

எவ்வாறாயினும், கர்மாவின் கருத்து, எந்தவொரு மத அல்லது ஆன்மீக நம்பிக்கையைப் போலவே, விளக்கத்திற்கு திறந்திருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். கர்மாவின் மீதான நம்பிக்கையை எப்படித் தங்கள் வாழ்வில் இணைக்க வேண்டும் என்பதையும் அதன் தாக்கங்களை எப்படிப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் ஒவ்வொரு தனிநபரும் தீர்மானிக்க வேண்டும்.


அடுத்த முக்கியமான செய்திகளை தெரிந்துகொள்ள: Click Here-1, Click Here-2


Updated On: 6 April 2024 4:55 AM GMT

Related News

Latest News

 1. கோவை மாநகர்
  கோவையில் பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழையால் மரம் விழுந்து லாரி சேதம்
 2. லைஃப்ஸ்டைல்
  தமிழில் பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறும் மேற்கோள்கள்
 3. லைஃப்ஸ்டைல்
  தமிழில் போகிப் பண்டிகை வாழ்த்துக்கள் சொல்லும் அழகியல்
 4. லைஃப்ஸ்டைல்
  வயசு மேல வயசு வந்து வாழ்த்துகிற நேரமிது..!
 5. லைஃப்ஸ்டைல்
  கவிதை அலங்காரத்தில் அண்ணனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
 6. ஈரோடு
  டி.என்.பாளையம் வனச்சரகத்தில் நாளை யானைகள் கணக்கெடுப்பு பணி தொடக்கம்
 7. குமாரபாளையம்
  சாலை விபத்தில் இளைஞர் பலி : உடல் உறுப்புக்கள் தானம்..!
 8. வீடியோ
  Opening - Mass Entry செம்ம Vibe-ஆ இருக்கு !#saamaniyan...
 9. ஈரோடு
  சத்தியமங்கலம்: கர்நாடகாவுக்கு கடத்த முயன்ற 1,300 கிலோ ரேஷன் அரிசி...
 10. வீடியோ
  Ramarajan,Ilaiyaraaja Combination -னே Blockbuster தான் !#ramarajan...