/* */

50 அழகிய மேற்கோள்களுடன் ரமலான் வாழ்த்துக்கள்!

ரமலான் வாழ்த்துக்கள்: தமிழில் 50 அழகிய மேற்கோள்களுடன்

HIGHLIGHTS

50 அழகிய மேற்கோள்களுடன் ரமலான் வாழ்த்துக்கள்!
X

ரமலான் என்பது இஸ்லாமியர்களின் புனித மாதமாகும். இந்த மாதத்தில், முஸ்லிம்கள் நோன்பிருந்து, பிரார்த்தனை செய்து, தங்கள் பாவங்களை மன்னித்து, அல்லாஹ்வின் அருளைப் பெறுவதற்காக பாடுபடுகிறார்கள். ரமலான் என்பது ஒரு புனிதமான மாதம் மட்டுமல்ல, அது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் ஒன்று கூடி கொண்டாடும் ஒரு காலம்.

ரமலான் நோன்பின் முக்கியத்துவம்

ரமலான் மாதத்தில் நோன்பு என்பது ஐந்து தூண்களில் ஒன்றாகும். நோன்பு என்பது உணவு மற்றும் பானம் மட்டுமின்றி, தீய எண்ணங்கள் மற்றும் செயல்களிலிருந்தும் விலகி இருப்பதாகும். நோன்பு என்பது ஒருவரின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவும் ஒரு வழியாகும். நோன்பின் மூலம் பொறுமை, தன்னடக்கம் மற்றும் இரக்கம் போன்ற குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்.

ரமலான் வாழ்த்துக்கள்

மலான் மாதத்தில், ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொள்வது வழக்கம். ரமலான் வாழ்த்துக்களை தமிழில் தெரிவிப்பதற்கான சில வழிகள்:

"ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"

 • "இந்த ரமலான் மாதம் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் அருள் கிடைக்கட்டும்."
 • "ரமலான் நோன்பின் பலன்களை அடைய அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவட்டும்."
 • 50 அழகிய ரமலான் மேற்கோள்கள்
 • "ரமலான் என்பது ஒரு புதிய ஆரம்பம்."
 • "ரமலான் என்பது அல்லாஹ்வுடன் நெருங்கி பழகுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு."
 • "நோன்பு என்பது ஆன்மாவைத் தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும்."
 • "ரமலான் என்பது பொறுமையைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு நேரம்."
 • "இந்த ரமலான் மாதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் கொண்டு வரட்டும்."
 • "ரமலான் என்பது மன்னிப்புக்கான ஒரு காலம்."
 • "நோன்பின் மூலம் நாம் நமது பலவீனத்தை உணர்ந்து, அல்லாஹ்விடம் உதவி தேட வேண்டும்."
 • "ரமலான் என்பது நமது ஆன்மீக பயணத்தில் ஒரு மைல்கல்."
 • "நோன்பின் மூலம் நாம் நமது உடலை மட்டுமின்றி, மனதையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்."
 • "ரமலான் என்பது அல்லாஹ்வின் அருளைப் பெறுவதற்கான ஒரு நேரம்."
 • "இந்த ரமலான் மாதம் உங்கள் அனைத்து பிரார்த்தனைகளும் நிறைவேறட்டும்."
 • "ரமலான் என்பது தன்னலமற்ற தன்மையைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு."
 • "நோன்பின் மூலம் நாம் பிறருக்கு உதவுவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர வேண்டும்."
 • "ரமலான் என்பது அல்லாஹ்வின் அன்பைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு காலம்."
 • "நோன்பின் மூலம் நாம் நமது பாவங்களை மன்னித்து, ஒரு புதிய வாழ்க்கையைத் தொடங்க வேண்டும்."
 • ரமலான் வாழ்த்துக்கள்: தமிழில் 50 அழகிய மேற்கோள்களுடன்
 • "ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்! இந்த புனித மாதம் உங்கள் வாழ்வில் அமைதியையும், மகிழ்ச்சியையும் நிறைக்கட்டும்."
 • "அல்லாஹ்வின் அருள் இந்த ரமலானில் உங்கள் மீதும், உங்கள் குடும்பத்தினர் மீதும் பொழியட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த ரமலான் மாதம் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு, அல்லாஹ்வின் அருள் கிடைக்கட்டும்."
 • "ரமலான் நோன்பின் பலன்களை அடைய அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த புனித ரமலானில் உங்கள் இதயம் அன்பால் நிறையட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "ரமலான் என்பது அல்லாஹ்வுடன் நெருங்கி பழகுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அல்லாஹ்வின் அருளைப் பெறுங்கள்."
 • "நோன்பு என்பது ஆன்மாவைத் தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். இந்த ரமலான் உங்கள் ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்தட்டும்."
 • "ரமலான் என்பது பொறுமையைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு நேரம். இந்த ரமலான் உங்கள் பொறுமையை அதிகரிக்கட்டும்."
 • "இந்த ரமலான் மாதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் கொண்டு வரட்டும்."
 • "ரமலான் என்பது மன்னிப்புக்கான ஒரு காலம். இந்த ரமலான் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கட்டும்."
 • "நோன்பின் மூலம் நாம் நமது பலவீனத்தை உணர்ந்து, அல்லாஹ்விடம் உதவி தேட வேண்டும். இந்த ரமலான் உங்களுக்கு அந்த பலத்தை கொடுக்கட்டும்."
 • "ரமலான் என்பது நமது ஆன்மீக பயணத்தில் ஒரு மைல்கல். இந்த ரமலான் உங்கள் ஆன்மீக பயணத்தை மேம்படுத்தட்டும்."
 • "நோன்பின் மூலம் நாம் நமது உடலை மட்டுமின்றி, மனதையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இந்த ரமலான் உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தட்டும்."
 • "ரமலான் என்பது அல்லாஹ்வின் அருளைப் பெறுவதற்கான ஒரு நேரம். இந்த ரமலான் அல்லாஹ்வின் அருளை உங்கள் மீது பொழியட்டும்."
 • "இந்த ரமலான் மாதம் உங்கள் அனைத்து பிரார்த்தனைகளும் நிறைவேறட்டும்."
 • "ரமலான் என்பது தன்னலமற்ற தன்மையைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. இந்த ரமலான் உங்கள் தன்னலமற்ற தன்மையை வளர்க்கட்டும்."
 • "நோன்பின் மூலம் நாம் பிறருக்கு உதவுவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர வேண்டும். இந்த ரமலான் உங்கள் உதவும் உள்ளத்தை விரிவுபடுத்தட்டும்."
 • "ரமலான் என்பது அல்லாஹ்வின் அன்பைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு காலம். இந்த ரமலான் அல்லாஹ்வின் அன்பை உலகிற்கு பரப்ப உதவட்டும்."
 • "நோன்பின் மூலம் நாம் நமது பாவங்களை மன்னித்து, ஒரு புதிய வாழ்க்கையைத் தொடங்க வேண்டும். இந்த ரமலான் உங்கள் புதிய வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமிடட்டும்."
 • "இந்த ரமலான் உங்கள் வாழ்வில் அமைதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் செழிப்பை கொண்டு வரட்டும்."
 • "அல்லாஹ் உங்களுக்கு எல்லா மகிழ்ச்சிகளையும் வெற்றிகளையும் அளித்து சரியான பாதையில் வழி நடத்துவாராக. ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த புனித நாளானது உலகம் முழுவதும் அமைதியை ஏற்படுத்தட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சவாலையும் வெல்ல உதவும் தைரியத்தையும் வலிமையையும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு இந்த நாளில் அளிக்கட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த ரமலான் மாதத்தில் பரிசுத்த ஆவியானது உங்கள் இதயத்தில் பிரகாசிக்கட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த ரமலானில் உங்கள் பிரார்த்தனைகளை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வாராக. ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த ரமலான் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் பாதையில் நாம் நடக்கக்கூடிய வகையில் முழு மனிதகுலத்திற்கும் ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டுவரட்டும்! அனைவருக்கும் ரமலான் வாழ்த்துக்கள்!"
 • "ரமலான் என்பது நம் ஆன்மாவை சுத்திகரித்து, அல்லாஹ்வுடன் நெருங்கி பழகும் ஒரு புனித மாதம். இந்த மாதத்தில் உங்கள் இதயம் அன்பால் நிரம்பட்டும்!"
 • "இந்த ரமலான் மாதம் உங்கள் வாழ்வில் அமைதி, நல்லிணக்கம், மற்றும் அன்பு நிறைந்திருக்கட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "ரமலான் என்பது உங்கள் வாழ்வில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையை சிறப்பாக்குங்கள்."
 • "இந்த புனித மாதத்தில் உங்கள் நோன்பு மற்றும் பிரார்த்தனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "அல்லாஹ்வின் அருள் மற்றும் கருணை இந்த ரமலான் மாதத்தில் உங்கள் மீதும் உங்கள் குடும்பத்தினர் மீதும் பொழியட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த ரமலான் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி, அமைதி, மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை அளிக்கட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த புனித மாதத்தில் உங்கள் நம்பிக்கை வலுப்பெற்று, அல்லாஹ்வின் அருள் உங்கள் மீது பொழியட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "ரமலான் என்பது மன்னிப்புக்கான ஒரு காலம். இந்த ரமலான் உங்கள் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து, உங்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தட்டும்."
 • "இந்த ரமலான் உங்களுக்கு நல்லொழுக்கம், பொறுமை, மற்றும் தன்னடக்கம் போன்ற நல்ல குணங்களை வளர்க்க உதவட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "அல்லாஹ் இந்த ரமலானில் உங்களுக்கு அளவற்ற அருள் புரிவானாக. ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "இந்த ரமலான் உங்கள் வாழ்வில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும், அமைதியையும் கொண்டு வரட்டும். ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள்!"
 • "உங்கள் நோன்பு மற்றும் பிரார்த்தனைகள் இந்த ரமலானில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, உங்கள் வாழ்வில் அல்லாஹ்வின் அருள் நிரம்பட்டும்
Updated On: 15 May 2024 5:00 AM GMT

Related News

Latest News

 1. மேலூர்
  மதுரை அருகே செயல்படாத கல் குவாரிகளில் பள்ளங்களை மூட கோரிக்கை
 2. குமாரபாளையம்
  நடுவழியில் பழுதாகி நின்ற அரசு பேருந்து; ஏலேலோ ஐலசா போட்டு தள்ளிய...
 3. லைஃப்ஸ்டைல்
  40 வயதிலும் இளமையாக இருக்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா?
 4. லைஃப்ஸ்டைல்
  கேரளா ஸ்டைலில் ருசியான மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி?
 5. கிணத்துக்கடவு
  கோவையில், லாரி ஓட்டுநர்களிடம் வழிப்பறி செய்த 5 பேர் கைது
 6. லைஃப்ஸ்டைல்
  எருமைப் பாலில் இத்தனை ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குதா?
 7. லைஃப்ஸ்டைல்
  உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதா என்று எவ்வாறு கண்டறிவது?
 8. லைஃப்ஸ்டைல்
  குழந்தைகளுக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது என்ன?
 9. சூலூர்
  சூலூர் அருகே 2.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ; 3 பேர் கைது
 10. லைஃப்ஸ்டைல்
  சில நேரங்களில் கை, கால் உணர்வில்லாமல் போகிறதா? - அதற்கு காரணம் இந்த...