யானைகள் ஒருவருக்கொருவர் 'பெயர்கள்' வைத்து தொடர்பு கொள்கின்றனவா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

யானைகள் ஒருவருக்கொருவர் பெயர்கள் வைத்து தொடர்பு கொள்கின்றனவா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?
யானைகள் ஒருவருக்கொருவர் 'பெயர்கள்' வைத்து தொடர்பு கொள்கின்றனவா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

ஆய்வுகள் யானைகள் மிகவும் புத்திசாலித்தனம் வாய்ந்த சமூக விலங்குகள் என்று நமக்குக் காட்டுகின்றன. இப்போது, அவை ஒருவருக்கொருவர் பெயர்களை வைத்து தொடர்பு கொள்ளும் திறனை கொண்டிருப்பதாக ஒரு புதிய ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது! இது மனிதர்களிடையேயான சமூக தொடர்புகளைப் போன்றே யானைகளுக்கும் உள்ளது என்பதை காட்டுகிறது.

கென்யாவில் உள்ள ஆப்பிரிக்க சவண்ண யானைகளைப் பற்றிய ஆய்வில் இந்தக் கண்டுபிடிப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது. யானைகள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களையும் சமூகக் குழுக்களையும் அடையாளம் காண பெயர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.

யானைகள் எப்படி தொடர்பு கொள்கின்றன?

யானைகள் மிகவும் சிக்கலான ஒலி தொடர்பு முறையைக் கொண்டுள்ளன. அவை உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த அதிர்வெண்களில் ஒலிகளை உருவாக்க முடியும். இந்த ஒலிகள் மனிதர்களால் கேட்கப்படாத அளவிற்கு மிகக் குறைவான அதிர்வெண்களில் கூட இருக்கலாம். ஆனால், மற்ற யானைகளால் அவற்றைக் கேட்க முடியும். இந்த ஒலிகள் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எச்சரிக்கை,

மகிழ்ச்சி, துக்கம் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் முகவரி வைப்பது போன்றவை இதில் அடங்கும்.

பெயர்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஆதாரம் என்ன?

யானைகள் பெயர்களைப் பயன்படுத்துகின்றனவா என்ற கேள்விக்கு விடை காண ஆராய்ச்சியாளர்கள் யானைகளின் குரல் தொடர்புகளை பல ஆண்டுகளாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இதன் போது, சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயத்தைக் கவனித்தனர். சில சமயங்களில் ஒரு யானை கத்தும்போது, அந்தக் குழுவில் உள்ள அனைத்து யானைகளும் பிரதிபலிக்கும். ஆனால், சில சமயங்களில் ஒத்த ஒலியைக் கொண்டிருந்தாலும், குழுவில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட யானை மட்டுமே பதிலளிக்கும். இது யானைகள் ஒருவருக்கொருவர் பெயர்களைப் போன்ற ஒன்றைப் பயன்படுத்தி முகவரி வைப்பதைக் குறிக்கிறது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதினர்.

கொलोராடோ ஸ்டேட் பல்கலைக்கழகம், சேவ் தி எலிபண்ட்ஸ் மற்றும் எலிபண்ட் வாய்ஸ் ஆகியோர் இணைந்து கென்யாவில் ஆப்பிரிக்க யானைகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்தனர். இந்த ஆய்வில் இயந்திரக் கற்றல் மாதிரியைப் பயன்படுத்தி, யானைகளின் அழைப்புகளில் பெயர் போன்ற பண்புகளை அடையாளம் கண்டனர். இது ஒரு குறிப்பிட்ட யானையை நோக்கியே செய்யப்படும் முகவரி என்பதைக் குறிக்கிறது.

ஆய்வில் 17 யானைகளைப் பயன்படுத்தி ஒலிப்பதிவுகள் இயக்கப்பட்டன. தங்களுக்காக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகத் தோன்றிய ஒலிக்கும், வேறு யானுக்காக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகத் தோன்றிய ஒலிக்கும் யானைகள் எவ்வாறு பதிலளிக்கின்றன என்பதை ஆய்வு செய்தனர்.

ஆய்வின் முடிவுகள் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தன. தங்களுக்காக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகத் தோன்றிய ஒலிகளுக்கு யானைகள் அதிக ஆர்வத்துடன் பதிலளித்தன. அவை ஒலி எழுப்பிடப்பட்ட திசை நோக்கி நடந்து சென்று, அதிக ஒலிகளை எழுப்புவதன் மூலம் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தின. வேறு யானுக்காக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகத் தோன்றிய ஒலிகளுக்கு அவை குறைவான ஆர்வம் காட்டின. இந்த ஆய்வு யானைகள் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி ஒருவருக்கொருவர் முகவரி வைப்பதற்கான சான்றுகளை வழங்குகிறது.

பெயர்களைப் பயன்படுத்துவது யானைகளுக்கு ஏன் முக்கியம்?

யானைகள் மிகவும் சமூக விலங்குகள். அவை தங்கள் குடும்பக் குழுக்களுடன் பல தலைமுறைகளாக இணைந்து வாழ்கின்றன. இந்தக் குழுக்கள் தாய், அத்தை, பாட்டி, குட்டிகள் மற்றும் இளம் ஆண் யானைகளால் ஆனவை. இந்தச் சமூகக் கட்டமைப்பைப் பராமரிக்கவும், உறுப்பினர்களிடையே வலுவான பிணைப்பை உருவாக்கவும் தொடர்பு அவசியம். பெயர்களைப் பயன்படுத்துவது ஒருவரையொருவர் அடையாளம் காண்பதற்கான ஒரு வழியாக இருக்கலebilir. இது குறிப்பிட்ட யானைகளை எச்சரிக்கை செய்யவோ, உதவிக்கு அழைக்கவோ அல்லது ஆபத்து இருப்பதைத் தெரிவிக்கவோ உதவும்.

ஆய்வு குழுவினர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர், "வயது வந்த யானைகள் இளம் யானைகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது பெயர்களை அதிகமாகப் பயன்படுத்துகின்றன. இது தூரத்திலிருந்தும் கூட குட்டிகளை அடையாளம் கண்டு கண்காணிக்க உதவும்." எனவே, பெயர்களைப் பயன்படுத்துவது யானைகளின் சமூக சாதுர்யத்தையும், தங்கள் குழுக்களை நிர்வகிக்கும் திறனையும் காட்டுகிறது.

இது மனிதர்களுக்கும் யானைகளுக்கும் இடையேயுள்ள ஒற்றுமையைக் காட்டுகிறதா?

மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி தொடர்பு கொள்வது போலவே யானைகளும் பெயர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன என்ற இந்தக் கண்டுபிடிப்பு மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. இது மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையே உள்ள அறிவாற்றல் மற்றும் சமூக நடத்தைகளில் உள்ள ஒற்றுமைகளைப் பற்றிய நமது புரிதலை ஆழமாக்குகிறது.

எதிர்கால ஆராய்ச்சிகள் யானைகள் எவ்வாறு பெயர்களை உருவாக்குகின்றன, அவற்றை எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கின்றன என்பதைப் பற்றி மேலும் ஆழமாகக் கண்டறிய முடியும். யானைகளின் மொழி எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதைப் பற்றிய புரிதலை இது மேம்படுத்தும்.

இந்தக் கண்டுபிடிப்பு எவ்வாறு உதவும்?

யானைகள் புத்திசாலித்தனம் வாய்ந்த சமூக விலங்குகள் என்பதை இந்த ஆய்வு மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. இது யானைகளின் பாதுகாப்பு முயற்சிகளுக்கும் முக்கியமானது. யானைகளின் சமூக கட்டமைப்பையும், தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான பிணைப்பையும் நாம் மேலும் புரிந்து கொள்வதன் மூலம், அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கான சிறந்த வழிகளை உருவாக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, சட்டவிரோத வேட்டையாடுதல் யானை குடும்பங்களை சிதறடித்து, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட யானைகளை மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக்குகிறது. பெயர்கள் மூலான தொடர்பு குறைவதும் இதன் விளைவாக இருக்கலாம்.

எனவே, யானைகளின் சமூக சாதுர்யத்தைப் புரிந்துகொள்வது, அவற்றின் குடும்பக் கட்டமைப்பைக் காக்கும் வகையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்த உதவும். இது சட்டவிரோத வேட்டையாடுதலைத் தடுப்பதற்கான முயற்சிகளையும் வலுப்படுத்தும்.

மேலும், யானைகள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள பெயர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன என்ற கண்டுபிடிப்பு, யானைகள் பராமரிப்பு நிலையங்களில் அவற்றின் நல்வாழ்வை மேம்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படலாம். யானைகளை அவற்றின் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மீண்டும் இணைப்பதற்கான முயற்சிகளில் இது உதவியாக இருக்கும். தனிமைப்படுத்தப்பட்ட யானைகளுக்கு உணவு அளிப்பதற்கும், கவனிப்பு வழங்குவதற்கும் கூட, அவற்றின் பெயர்களைப் பயன்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மொத்தத்தில், யானைகள் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி தொடர்பு கொள்வது குறித்த இந்த ஆய்வுக் கண்டுபிடிப்பு, யானைகளின் அறிவாற்றல் மற்றும் சமூக சாதுர்யம் குறித்த நமது புரிதலை விரிவுபடுத்துகிறது. இது விலங்குகள் நலவாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்பு முயற்சிகளுக்கான முக்கிய பங்களிப்பாக இருக்கும்.

Tags

Read MoreRead Less
Next Story