/* */

அம்மாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

அம்மாவிற்கான தமிழ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்: அன்பின் அடையாளங்கள், 50 அற்புதமான மேற்கோள்களுடன்

HIGHLIGHTS

அம்மாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!
X

அம்மா! இந்த ஒற்றை வார்த்தையில் அடங்காத அன்பின் பிரவாகம், நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணத்திலும் நம்மை அரவணைக்கும் பாசத்தின் சின்னம். அவர்களின் பிறந்தநாள் என்பது நாம் அவர்களுக்கு நம் நன்றியையும், அன்பையும் வெளிப்படுத்தும் ஒரு அரிய நாள். இந்த சிறப்பான நாளை முன்னிட்டு, 1200 சொற்களில், அம்மாவிற்கான பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை, 50 அற்புதமான தமிழ் மேற்கோள்களுடன் இணைத்து ஒரு அழகான கட்டுரையாக வழங்குகிறேன்.

அம்மா - அன்பின் அகராதி

அம்மாவை வார்த்தைகளால் வர்ணிப்பது கடலுக்குள் அடங்கும் நீரின் அளவை அளப்பது போன்றது. அவர்களின் அன்பு, தியாகம், பொறுமை, பாசம் இவை அனைத்தும் நம் வாழ்வின் அஸ்திவாரங்கள். அவர்கள் நம்மை சுமக்கும் ஒன்பது மாதங்களில் தொடங்கி, நாம் வாழும் ஒவ்வொரு நாளிலும் நம்மை அரவணைத்து, வழிநடத்தி, பாதுகாக்கும் தெய்வம். அவர்களின் பிறந்தநாள் என்பது நாம் அவர்களுக்கு நம் அன்பை வெளிப்படுத்தும் ஒரு அரிய வாய்ப்பு.

தமிழ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் - 50 அற்புதமான மேற்கோள்களுடன்:

 • அன்பின் அடையாளம், பாசத்தின் பிறப்பிடம், என் அன்பு அம்மாவிற்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • உலகில் உள்ள அனைத்து செல்வங்களையும் விட உயர்வானது உங்கள் அன்பு. பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா!
 • என் இதயத்தில் என்றென்றும் நீங்கா இடம் பிடித்த என் அன்பு அம்மாவிற்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • எல்லா நேரமும் என்னை நம்பிக்கையுடன் வழிநடத்தும் தெய்வமே, உங்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கும் பின்னால் இருக்கும் உங்கள் அன்புக்கும், ஆதரவிற்கும் நன்றி அம்மா. பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!
 • அம்மாவிற்கான 50 அற்புதமான தமிழ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்:
 • அன்பின் அமுதே! அன்னையே! உனக்கோர் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • என் வாழ்வின் ஒளிவிளக்கே, பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா!
 • வார்த்தைகளால் வடிக்க இயலாத உன் அன்புக்கு நன்றி அம்மா! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • நீ இல்லையேல் நான் இல்லை! என் அன்பு அம்மாவிற்கு இதயம் நிறைந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • எனக்காக நீ செய்த தியாகங்கள் அளப்பரியவை! உனக்கோர் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உலகின் அத்தனை இன்பங்களும் உனக்கு கிடைக்கட்டும்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் என்றும் என்னை காத்தருள்வாய் அம்மா! பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • நீ எனக்கு அளித்த அன்பு, அரவணைப்பு, ஆதரவிற்கு நன்றி அம்மா! பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • வாழ்க்கையில் நான் கண்ட சிறந்த குரு நீ! உனக்கோர் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • என் இதயத்தின் துடிப்பே நீ! பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா!
 • உன் அன்பின் அணைப்பில் நான் என்றும் பாதுகாப்பாக இருப்பேன்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே! உனக்கோர் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • உன் அன்புக்கு நான் என்றும் கடமைப்பட்டுள்ளேன்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • என்னை நம்பிக்கையுடன் வழிநடத்தும் தெய்வமே! உனக்கோர் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • என் உயிரினும் மேலான அம்மா! உனக்கோர் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • என்னை நேசிக்கும் அன்புள்ள அம்மா! உனக்கோர் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • என்னை போற்றி வளர்த்த அன்னைக்கு, பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • என்னை உயர்த்தி வைத்த அன்பு அன்னையே! உனக்கோர் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • என் வாழ்வில் நீ ஒரு வரம் அம்மா! பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • என் வாழ்வில் நீ என்றும் நிலைத்திருப்பாய்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • என் வாழ்வின் முதல் காதல் நீ அம்மா! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • என் இதயத்தின் ராணி நீ! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • என் வெற்றியின் பின்னணி நீ அம்மா! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • என் வாழ்வில் நீ செய்த தியாகங்கள் அளப்பரியவை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் பாதுகாப்பாக இருப்பேன்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை நினைத்து நெஞ்சம் நெகிழ்கிறது அம்மா! பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • உலகமே வியக்கும் உன் அன்புக்கு நன்றி அம்மா! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்புக்கு நான் என்றும் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை போல ஒரு அன்னை கிடைப்பது வரம்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • உன்னை போல ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் உலகில் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றും குழந்தையாகவே இருப்பேன்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை போல ஒரு தன்னலமற்ற அன்பு வேறெங்கும் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை போல ஒரு தியாக உள்ளம் படைத்தவர் வேறெங்கும் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை போல ஒரு பாசக்கார அம்மா வேறெங்கும் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • உன்னை போல ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் உலகில் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை போல ஒரு அன்புள்ள அம்மா வேறெங்கும் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • உன் அன்பின் அரவணைப்பில் நான் என்றும் குழந்தையாகவே இருப்பேன்! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை போல ஒரு தன்னலமற்ற அன்பு வேறெங்கும் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை போல ஒரு தியாக உள்ளம் படைத்தவர் வேறெங்கும் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அம்மா.
 • உன்னை போல ஒரு பாசக்கார அம்மா வேறெங்கும் இல்லை! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • உலகின் அத்தனை மகிழ்ச்சியும் உனக்கு கிடைக்கட்டும் அம்மா! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!
 • உன் அன்பின் அரவணைப்புக்கு நான் என்றும் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன் அம்மா! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!
 • என் உயிரினும் மேலான அம்மா! உனக்கோர் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!
 • என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே! உனக்கோர் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • உன்னை நினைத்து நெஞ்சம் நெகிழ்கிறது அம்மா! பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!
 • என் அன்பு அம்மா! உனக்கோர் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
 • நீ எனக்கு அளித்த அன்பு, அரவணைப்பு, ஆதரவிற்கு நன்றி அம்மா! பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • வாழ்க்கையில் நான் கண்ட சிறந்த குரு நீ அம்மா! உனக்கோர் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • என் இதயத்தின் துடிப்பே நீ அம்மா! பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 • என் வாழ்வில் நீ என்றும் நிலைத்திருப்பாய் அம்மா! பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.
Updated On: 15 May 2024 12:30 PM GMT

Related News

Latest News

 1. மேலூர்
  மதுரை அருகே செயல்படாத கல் குவாரிகளில் பள்ளங்களை மூட கோரிக்கை
 2. குமாரபாளையம்
  நடுவழியில் பழுதாகி நின்ற அரசு பேருந்து; ஏலேலோ ஐலசா போட்டு தள்ளிய...
 3. லைஃப்ஸ்டைல்
  40 வயதிலும் இளமையாக இருக்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா?
 4. லைஃப்ஸ்டைல்
  கேரளா ஸ்டைலில் ருசியான மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி?
 5. கிணத்துக்கடவு
  கோவையில், லாரி ஓட்டுநர்களிடம் வழிப்பறி செய்த 5 பேர் கைது
 6. லைஃப்ஸ்டைல்
  எருமைப் பாலில் இத்தனை ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குதா?
 7. லைஃப்ஸ்டைல்
  உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதா என்று எவ்வாறு கண்டறிவது?
 8. லைஃப்ஸ்டைல்
  குழந்தைகளுக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது என்ன?
 9. சூலூர்
  சூலூர் அருகே 2.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ; 3 பேர் கைது
 10. லைஃப்ஸ்டைல்
  சில நேரங்களில் கை, கால் உணர்வில்லாமல் போகிறதா? - அதற்கு காரணம் இந்த...