தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்கள்

தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்கள்
NIOT Direct recruitment: தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

NIOT Direct recruitment: தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (NIOT), சென்னை, இந்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தன்னாட்சி அமைப்பானது, கடல் பொறியியல் மற்றும் கடல் வளப் பயன்பாட்டில் பல்வேறு பணி முறை செயல்பாடுகளில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் பரந்த நோக்கங்களுடன் செயல்படுகிறது. கீழேயுள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதிகளைக் கொண்ட திறமையான மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் இந்திய குடிமக்களிடமிருந்து பின்வரும் பதவிகளுக்கு https://www.niot.res.in (நேரடி ஆட்சேர்ப்பு அடிப்படையில்) என்ற இணையதள இணைப்பு மூலம் ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை நிறுவனம் வரவேற்கிறது.


விஞ்ஞானி -எஃப் (கடல் உயிரியல்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதியான பட்டப்படிப்புடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் கடல் உயிரியலில் முதுகலை பட்டம்.

சம்பளம்: ரூ. 131100 – 216600 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – எஃப் (பயோடெக்னாலஜி/மரிகல்ச்சர்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: பயோடெக்னாலஜி/மாரிகல்ச்சரில் முதுகலைப் பட்டம், தகுதியான பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ. 131100 – 216600 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – இ (மெக்கானிக்கல்/மரைன்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து மெக்கானிக்கல்/மரைன் இன்ஜினியரிங்/தொழில்நுட்பத்தில் இளங்கலை பட்டம், தகுதியான பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.123100 – 215900 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – இ (மரைன் பயோடெக்னாலஜி/மைக்ரோபயாலஜி)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: பயோடெக்னாலஜி / மரைன் பயோடெக்னாலஜி / மைக்ரோபயாலஜி / அப்ளைடு மைக்ரோபயாலஜி ஆகியவற்றில் முதுகலை பட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.123100 – 215900 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – இ (உயிர் வேதியியல்/கரிம வேதியியல்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதியான பட்டப்படிப்புடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் உயிர்வேதியியல் / கரிம வேதியியலில் முதுகலை பட்டம்.

சம்பளம்: ரூ.123100 – 215900 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி - டி (மெக்கானிக்கல்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகத்தில் இருந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் / டெக்னாலஜியில் இளங்கலை பட்டம் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதியான பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.78800 – 209200 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி - டி (மின்சாரம்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் / டெக்னாலஜியில் இளங்கலை பட்டம் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதிப் பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.78800 – 209200 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – டி (எலக்ட்ரானிக்ஸ் / இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன் & கண்ட்ரோல்/ எலக்ட்ரானிக்ஸ் & கம்யூனிகேஷன்/எலக்ட்ரானிக்ஸ் & இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் இன்ஜினியரிங்/ டெக்னாலஜி ஆகியவற்றில் இளங்கலை பட்டம், தகுதி பட்ட அளவில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.78800 – 209200 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி - டி (கடற்படை கட்டிடக்கலை)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: தகுதியான பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து கடற்படை கட்டிடக்கலை பொறியியல்/தொழில்நுட்பத்தில் இளங்கலை பட்டம்.

சம்பளம்: ரூ.78800 – 209200 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி - டி (சிவில்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதியான பட்டப்படிப்புடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சிவில் இன்ஜினியரிங் / தொழில்நுட்பத்தில் இளங்கலை பட்டம்.

சம்பளம்: ரூ.78800 – 209200 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி - டி (பயோடெக்னாலஜி)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: பயோடெக்னாலஜி / மரைன் பயோடெக்னாலஜியில் முதுகலைப் பட்டம், தகுதியான பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம்.

சம்பளம்: ரூ.78800 – 209200 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – டி (நுண்ணுயிரியல்/கடல் உயிரியல்)

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: தகுதியான பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து நுண்ணுயிரியல் / பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல் / கடல் உயிரியல் ஆகியவற்றில் முதுகலைப் பட்டம்.

சம்பளம்: ரூ.78800 – 209200 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி - சி (மெக்கானிக்கல்)

வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகத்தில் இருந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் / டெக்னாலஜியில் இளங்கலை பட்டம் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதியான பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.67700 – 208700 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – சி (மின்சாரம்)

வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் / டெக்னாலஜியில் இளங்கலை பட்டம் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதிப் பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.67700 – 208700 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – சி (எலக்ட்ரானிக்ஸ் & கம்யூனிகேஷன் / இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன்)

எலக்ட்ரானிக்ஸ் & கம்யூனிகேஷன்/எலக்ட்ரானிக்ஸ் & இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன் இன்ஜினியரிங் / டெக்னாலஜி அல்லது எம்.எஸ்சி.(எலக்ட்ரானிக்ஸ்) ஆகியவற்றில் இளங்கலை பட்டம் தகுதியான பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விஞ்ஞானி - சி (கடற்படை கட்டிடக்கலை)

வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி:அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் கடற்படை கட்டிடக்கலை பொறியியல்/தொழில்நுட்பத்தில் இளங்கலை பட்டம் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதி பட்ட அளவில்.

சம்பளம்: ரூ.67700 – 208700 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

விஞ்ஞானி – சி (பயோடெக்னாலஜி/பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்)

வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி:எம்.எஸ்சி. அல்லது பி.டெக். பயோடெக்னாலஜி / பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் ஆகியவற்றில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகத்தில் குறைந்தபட்சம் முதல் வகுப்பில் (60% மதிப்பெண்கள்) தகுதி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.67700 – 208700 மற்றும் 7வது CPCயின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் படிகள்

மேலும் விபரங்களுக்கு: Click Here

Tags

Read MoreRead Less
Next Story