ICMR Recruitment: சென்னை ஐசிஎம்ஆர்-ல் பல்வேறு பணியிடங்கள்

ICMR Recruitment: சென்னை ஐசிஎம்ஆர்-ல் பல்வேறு பணியிடங்கள்
ICMR Recruitment: சென்னை ஐசிஎம்ஆர்-ல் பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) சென்னையில் உள்ள நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எபிடெமியாலஜி (ICMR-NIE) பிரிவில் காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளன.இந்த திட்டப் பணிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பதவி : திட்ட தொழில்நுட்ப அலுவலர் (புள்ளிவிவரம்) - 1 இடம்

கல்வித்தகுதி: புள்ளியியல்/பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் முதுகலைப் பட்டம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் பொது சுகாதாரத் திட்டம்/சுகாதார மேலாண்மையில் ஐந்து வருட பணி அனுபவம்.

அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் புள்ளியியல்/பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் முதுகலைப் பட்டம்.

ஊதியம்: ரூ.32,000/-

வயது வரம்பு: 30 ஆண்டுகள்

பதவி: திட்ட தொழில்நுட்ப அதிகாரி - 1 இடம்

கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல்/ சமூக அறிவியல்/ சமூகப் பணி/ வாழ்க்கை அறிவியலில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் பொது சுகாதாரத் திட்டம்/ சுகாதாரப் பராமரிப்பு மேலாண்மையில் ஐந்தாண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

(அல்லது) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல்/ சமூக அறிவியல்/ சமூகப்பணி/ வாழ்க்கை அறிவியல்/ பொது சுகாதாரம்/ தொற்றுநோயியல் ஆகியவற்றில் முதுகலைப் பட்டம்.

ஊதியம்: ரூ.32,000/-

வயது வரம்பு: 30 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட அரை திறமையான பணியாளர்- 1 இடம்

கல்வித்தகுதி: உயர்நிலைப் பள்ளி அல்லது அதற்கு இணையான கல்வி.

ஊதியம்: ரூ.15,800/-

வயது வரம்பு: 28 ஆண்டுகள்

பதவி: இளநிலை மருத்துவ அலுவலர்/ ஆலோசகர் (மருத்துவம் அல்லாதவர்)- 1 இடம்

கல்வித்தகுதி:

இளநிலை மருத்துவ அலுவலர்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் எம்பிபிஎஸ் பட்டம்.

ஆலோசகர் (மருத்துவம் அல்லாதவர்)

R&D அனுபவத்துடன் M.PH/ Ph.D (Epidemiology/ Public Health) தகுதிகளை பெற்றுள்ள நிபுணத்துவம்.

ஊதியம்: ரூ.60,000/-

வயது வரம்பு:

ஆலோசகர் (மருத்துவம் அல்லாதவர்) - 70 ஆண்டுகள்

இளநிலை மருத்துவ அதிகாரி - 35 வயது

பதவி: திட்ட ஆராய்ச்சி உதவியாளர் - 1 இடம்

கல்வித்தகுதி:

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல் / சமூகப் பணி / சமூக அறிவியல் / வாழ்க்கை அறிவியலில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் இருந்து பொது சுகாதாரத் திட்டம் / சுகாதார மேலாண்மை மேலாண்மையில் மூன்று வருட பணி அனுபவம்.

(அல்லது)

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல் / சமூகப்பணி / சமூக அறிவியல் / வாழ்க்கை அறிவியல் / பொது சுகாதாரம் / தொற்றுநோயியல் ஆகியவற்றில் முதுகலைப் பட்டம்

ஊதியம்: ரூ. 31,000/-

வயது வரம்பு: 35 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர் III (லேப்)- 4 இடங்கள்

கல்வித்தகுதி: அறிவியல் பாடங்களில் 12வது தேர்ச்சி

ஊதியம்: ரூ. 18,000/-

வயது வரம்பு: UR- 30 ஆண்டுகள்; OBC - 33 ஆண்டுகள்; எஸ்சி - 35 வயது

பதவி: திட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர் II- 3 இடங்கள்

கல்வித்தகுதி: உயர்நிலைப் பள்ளி அல்லது அதற்கு நிகரான துறையில் அரசு நிறுவனம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் ஐந்தாண்டு அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது தொடர்புடைய பகுதியில் ஓராண்டு பயிற்சி பெற்ற சான்றிதழ் அல்லது ஐடிஐ அல்லது தேசிய தொழிற்பயிற்சி கவுன்சிலின் தேசிய வர்த்தகச் சான்றிதழ் மற்றும் தொடர்புடைய வர்த்தகத்தில் வெற்றிகரமான முடித்தல் .

ஊதியம்: ரூ. 17,000/-

வயது வரம்பு: UR- 28 ஆண்டுகள்; OBC - 31 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட ஆராய்ச்சி உதவியாளர் - 4 இடங்கள்

கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல் / சமூகப் பணி / சமூக அறிவியல் / வாழ்க்கை அறிவியலில் பட்டதாரி, பொது சுகாதாரத் திட்டம் / சுகாதார மேலாண்மை ஆகியவற்றில் மூன்று வருட பணி அனுபவம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் தொடர்புடைய துறையில் மூன்று வருட பணி அனுபவம்.

(அல்லது)

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல் / சமூகப்பணி / சமூக அறிவியல் / வாழ்க்கை அறிவியல் / பொது சுகாதாரம் / தொற்றுநோயியல் ஆகியவற்றில் முதுகலை பட்டம்.

ஊதியம்: ரூ.31,000/-

வயது வரம்பு: UR - 30 ஆண்டுகள்; எஸ்சி - 35 வயது

பதவி : திட்ட ஆலோசகர் (மருத்துவம்/மருத்துவம் அல்லாதது)- 1 இடம்

கல்வித்தகுதி:

MD/DNB சமூக மருத்துவம்/PSM அல்லது எபிடெமியாலஜியில் முதுகலைப் பட்டம்/அப்ளைடு எபிடெமியாலஜி

ஊதியம்: மருத்துவம்: ரூ.1,00,000/-

மருத்துவம் அல்லாதது: ரூ. 70,000/-

வயது வரம்பு: 70 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட விஞ்ஞானி – சி (மருத்துவம்)-1 இடம்

கல்வித்தகுதி:

முதுகலை பட்டப்படிப்பு (MD/DNB) சமூக மருத்துவம்/ சமூக ஆரோக்கியம்/ PSM ஆகியவற்றில் MBBS க்குப் பிறகு ஒரு வருட அனுபவத்துடன்

(அல்லது)

எம்பிபிஎஸ் உடன் எம்பிபிஎச்/முதுகலை டிப்ளமோ சமூக மருத்துவம்/சமூக ஆரோக்கியம்/பிஎஸ்எம் மற்றும் MBBS க்குப் பிறகு இரண்டு வருட அனுபவம்

(அல்லது)

4 வருட பொது சுகாதாரத்துடன் NMC ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட M.B.B.S பட்டம்

MBBS பட்டம் பெற்ற பிறகு தொடர்புடைய அனுபவம்

ஊதியம்: ரூ.64,000/- மற்றும் HRA

வயது வரம்பு: 40 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட விஞ்ஞானி – பி (மருத்துவம் அல்லாத) (புள்ளிவிவரம்)-1 இடம்

கல்வித்தகுதி:

அங்கீகாரம் பெற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் புள்ளியியல்/பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் முதல் வகுப்பு முதுகலை பட்டம், 2 வருட ஆராய்ச்சி & டி/ கற்பித்தல் அனுபவம்

(அல்லது)

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து புள்ளியியல்/பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இரண்டாம் வகுப்பு முதுகலை பட்டம் + பிஎச்டி

ஊதியம்: ரூ. 48,000/- மற்றும் HRA

வயது வரம்பு: 35 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட தொழில்நுட்ப அலுவலர் (புள்ளியியல்)-1 இடம்

கல்வித்தகுதி:

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் பொது சுகாதாரத் திட்டம்/சுகாதார மேலாண்மையில் ஐந்தாண்டு பணி அனுபவத்துடன் புள்ளியியல்/பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் பட்டதாரி பட்டம்

அல்லது

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் புள்ளியியல்/பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் முதுகலைப் பட்டம்.

ஊதியம்: ரூ. 32,000/-

வயது வரம்பு: 33 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட விஞ்ஞானி – பி (மருத்துவம் அல்லாதது) -1 இடம்

கல்வித்தகுதி:

சுகாதார ஆராய்ச்சியில் இரண்டு வருட அனுபவத்துடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் புள்ளியியல்/பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் முதலாம் வகுப்பு முதுகலைப் பட்டம்.

(அல்லது)

பிஎச்.டியுடன் புள்ளியியல்/பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் 2ஆம் வகுப்பு முதுகலைப் பட்டம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து

ஊதியம்: ரூ. 48,000/- பிளஸ் HRA

வயது வரம்பு: 35 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட ஆலோசகர் I- 1 இடம்

கல்வித்தகுதி:

சுகாதார ஆராய்ச்சியில் இரண்டு வருட அனுபவத்துடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் புள்ளியியல்/பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் 1 வது வகுப்பு முதுகலைப் பட்டம்.

(அல்லது)

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து பிஎச்.டியுடன் புள்ளியியல்/பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் 2ஆம் வகுப்பு முதுகலைப் பட்டம்.

ஊதியம்: ரூ. 48,000/- பிளஸ் HRA

வயது வரம்பு: 35 ஆண்டுகள்

பதவி : திட்ட ஆலோசகர் I-1 இடம்

கல்வித்தகுதி: எம்பிபிஎஸ்

ஊதியம்: ரூ. 1,50,000

வயது வரம்பு: 70 ஆண்டுகள்

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 17.03.2023 மாலை 05:00 வரை

மேலும் விபரங்களுக்கு: Click Here

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க: Apply Here

Tags

Read MoreRead Less
Next Story